LRTK siekia efektyvesnės autorių teisių apsaugos internete

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) inicijavo susitikimą ir diskusiją „Autorių teisių apsauga skaitmeninėje erdvėje 2024“. Renginyje dalyvavo Kultūros ministerijos, LATGA, AGATA, AVAKA, LKTA, žiniasklaidos atstovai. Buvo pateiktosLietuvoje taikomos autorių teisių apsaugos priemonės, apžvelgtas skaitmeninio piratavimo mastas bei tendencijas.

Atlikdama nuolatinę stebėseną internete, LRTK apibendrino ir pristatė skaitmeninio piratavimo mastą Lietuvoje. Šalia autorių teisių pažeidimų problematikos buvo parodyti atvirosios duomenų žvalgybos įrankiai pažeidimams tirti ir priešiškų valstybių įtakos intelektinės nuosavybės bei asmens duomenų apsaugai.

Buvo įvertinti piratavimo masto tyrimai ES lygmeniu, išanalizuoti ir pateikti statistikos rengėjų – skaitmeninio piratavimo mastus tiriančios įmonės „MUSO“ naudojamos metodologijos trūkumai. LRTK pristatė objektyvias duomenų rinkimo klaidas, su kuriomis šių metų birželio mėnesį supažindins Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą. 

Susitikimo metu aptartas neteisėtų IPTV (angl. Internet Protocol Television) priedėlių su televizijos paslaugomis pardavinėjimo mastas ir jo žala Lietuvoje.

Nuo 2023 m. liepos mėn. LRTK gavus įgaliojimus taikyti administracinę atsakomybę asmenims, neteisėtai naudojantiems autorių teisių saugomą turinį internete, piniginėmis baudomis buvo nubausti tokia veikla užsiėmę asmenys. Renginio metu buvo aptartas baudų skyrimo poveikis bei atgarsiai visuomenėje, taip pat kitų šalių praktika taikant atsakomybę asmenims, pažeidusiems autorių ar gretutines teises internete. Pateikta statistika nubaustų asmenų statistika, atlikta analizė, kodėl asmenys linkę neteisėtai vartoti autorių teisių saugomą turinį.

LRTK pristatė savo tyrimus dėl rusiškų televizijos programų platinimo Lietuvos viešbučiuose: iš 30 tirtų Lietuvos viešbučių, 3-ijuose buvo transliuojamos rusiškos televizijos programos, kurių laisvas priėmimas Lietuvos Respublikoje yra sustabdytas.

Įgyvendindama Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, ginti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą skaitmeninėje aplinkoje, LRTK nuolatos siekia tai atlikti kuo efektyviau. Siekia sukurti veiksmingesnį gynimo mechanizmą, tobulinti stebėsenos ir priežiūros priemones, sutelkti suinteresuotų institucijų ir asmenų pajėgas kovoje su neteisėta veikla ir piratavimu internete.

Panašūs straipsniai