Apdovanojimai

 

PAGARBA,  PELNYTA KŪRYBINGU DARBU IR AKTYVIA VEIKLA

Apdovanoti LŽS Kauno apskrities skyriaus nariai

MEDALIU „UŽ NUOPELNUS ŽURNALISTIKAI“

APDOVANOTI LŽS NARIAI:

Birutė Garbaravičienė (2023)

Modestas Patašius (2020)

Teodoras Biliūnas  (2019)
Perpetua Dumšienė  (2019)
Virginija Skučaitė  (2019)
Dalia Juškienė  (2018)
Ramutė Pečeliūnienė  (2018)
Viktoras Rudžianskas  (2017)
Egidijus Aleksandravičius  (2016)

Povilas Antanas Kaunas  (2015)

Virginija Grigaliūnienė, Aurelija Žutautienė (2014)
Marijana Jasaitienė  (2013)
Gediminas Jankus, Stasys Jokūbaitis  (2012)
Petras Garnys, Audronė Jankuvienė  (2010 m.).
Vladimiras Beresniovas, Jonas Laurinavičius (2009 m), 
Rūta Kanopkaitė, Birutė Mačienė (2009 m.).
Vytautas Andrejaitis, Laimonas Inis (2008 m.
Juozas Kundrotas, Vidas Mačiulis (2008 m.). 
  Teklė Mačiulienė (2007 m.).
VINCO KUDIRKOS PREMIJOS LAUREATAI:
Virginija SKUČAITĖ  (2022)
Juozas Kundrotas (2018)
Vidas Mačiulis (2015),
 Vidmantas Valiušaitis (2014), 
Evaldas Butkevičius (2005),
 Birutė Garbaravičienė, Dalia Juškienė, 
Rūta Kanopkaitė, Žilvinė Petrauskaitė, 
Ramutė Vaitiekūnaitė (1998).
VYTAUTO GEDGAUDO PREMIJOS LAUREATAI
Juozas Kundrotas (2016) 
Audronė Jankuvienė (2008)
 Daiva Budrienė, Antanas Budrys (2007) 
Viktoras Rudžianskas (2004)
 Irena Petraitienė (2001) 
Egidijus Aleksandravičius (1997)
VAIŽGANTO PREMIJOS LAUREATAI:
2017 m. – Egidijus Aleksandravičius
2012 m. – Perpetua Dumšienė
2010 m. – Juozas Kundrotas 
PETRO BABICKO PREMIJOS LAUREATAI:
2012 m. – Benas Rupeika; 
2013 m. – Vidas Mačiulis,
2014 m. – Juozas Šalkauskas, 
2015 m. – Henrikas Vaitielūnas, 
2016 m. – Bernardeta Lukošiūtė – Stankevičienė, 
2017 m. – Nijolė Baužytė
2018 m. – Virginija Motiejūnienė
2019 m. – Mykolas Drunga
2020 m. – Rimas Bružas
2021 m. – Madona Lučkaitė
2022 m. – Rytis Zemkauskas
2023 m. – Virginijus Savukynas
LŽS KAUNO APSKRITIES SKYRIAUS ,,GARBĖS ŽENKLO” ORDINAS
2020 m. – Arūnas DAMBRAUSKAS; Povilas Antanas KAUNAS. Dalia TEIŠERSKYTĖ
2019 m. – Juozas KUNDROTAS, Arvydas GARBARAVIČIUS; Birutė MAČIENĖ; Kazys STARKEVIČIUS
2018 m. – Vladimiras BERESNIOVAS
BURMISTRO JONO VILEIŠIO MEDALIAI ĮTEIKTI:
Aleksandrui Vitkui, Vidmantui Valiušaičiui, Stasiui Dargiui, Vladui Dekšniui, Ramutei Pečeliūnienei, Lilijai Stoškienei, Albertui Švenčioniui (2016), Birutei Garbaravičienei, Jonui Klemanui, Juozui Kundrotui, Galimui Sitdykovui, Birutei Bruzdžiūtei-Tamaliūnienei, Povilui Antanui Kaunui, Viktorui Krulickui, Benjaminui Žuliui (2015); Algimantui Butnoriui, Evaldui Butkevičiui,  Birutei Mačienei, Virginijai Skučaitei, Adomui Subačiui, Ričardui Šakniui, Juozui Ruzgui, Ričardui Venckui (2014) ; Laimonui Iniui, Viliui Kavaliauskui, Vladui Žirguliui (2013);
KAUNO MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS PREMIJOS LAUREATAI:
Virginija Skučaitė (2018), Laisvis Karvelis (2015), Stasys Dargis (2013) Daiva Budrienė, Antanas Budrys, Svetlana Gužauskienė, Vilius Kaminskas (2008), Juozas Kundrotas (2007), Viktoras Rudžianskas (2002).
„ŽURNALISTIKOS RITERIO“  GARBĖS VARDAS SUTEIKTAS:
15min.lt žurnalistams (2017), Giedrimei Didžiapetrienei (2016), Vidui Mačiuliui (2015), (BNS žurnalistams (2014), Genovaitė Baliukonytė (2013), Povilui Antanui Kaunui (2012) Tomui Jarusevičiui (2011), Dovilei Kamarauskienei (2010),  Juozui Kundrotui (2009 m.), Dainiui Radzevičiui (2008 m.), Arūnui Dambrauskui (2007 m.), Kristinai Kučinskaitei (2006 m.).
„GINTARINIO PARKERIO“ LAUREATAI:
2014 m. – Rūta Kapočiūtė, Galim Sitdykov 
2013 m. – Marius Bagdonas, Ričardas Venckus, Aleksandras Vitkus
2012 m. – Elena Bakanauskienė, Perpetua Dumšienė, Povilas Antanas Kaunas, Vilma Kasperavičienė, Vilius Kavaliauskas
2011 m.- Violeta Juodelienė, Irena Nagulevičienė, Rita Šemelytė, Petras Žemkauskas, Adomas Subačius, Paulius Sendrauskas
2010 m. – Valerijus Buklajevas, Laisvis Karvelis, Vytas Selelionis, Virginija Skučaitė, Rūta Stankevičiūtė, Jolantas Tamašauskienė
2009 m. – Danguolė Bunikienė, Aušra Garnienė, Rasa Jagaitė, Regimantas Rainys, Tadas Širvinskas, Saulius Tvirbutas 
2008 m. – Zenonas Kamarūnas, Aldona Kibirkštienė, Jurgita Kirkilaitė, Jūratė Kuzmickaitė, Danutė Marcinkevičienė, Ramutė Pečeliūnienė 
2007 m. – Greta Čižinauskaitė, Tomas Jarusevičius, Vilius Kaminskas, Kristina Lukoševičiūtė, Asta Raicevičienė, Albertas Švenčionis 
2006 m. – Birutė Garbaravičienė, Stasys Dargis, Vidmantas Kiaušas, Žilvinė Petrauskaitė, Romas Poderys 
2005 m. – Vytautas Andrejaitis, Renaldas Gabartas, Rūta Kanopkaitė; Vilius Kavaliauskas; Vaida Lanauskaitė., Austė Stoškutė 
1996 m. –  2001 m. – Virginija Grigaliūnienė, Violeta Gustaitytė, Alvydas Kazlauskas, Rolandas Maskoliūnas, Saulius Pocius, Polikarpas Ragožis, Vaida Samuolytė, Ramutė Vaitiekūnaitė.
1995 m. Stays Jokūbaitis, Jadvyga Pekarskaitė, Birutė Mačienė