Apie skyrių

LŽS KAUNO APSKRITIES SKYRIUS

V.Putvinskio g. 48, LT- 44211, Kaunas; tel. (8-37) 422 577; 8-698 17 188;
el.p. lzs.kaunas@gmail.com

Įm.kodas 193413282; a/s LT31 7300 0100 0224 8443, Swedbank , b/k 73000

ISTORIJA. 1922 metais Kaune buvo įkurta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga. 1929-aisiais LŽS tapo savarankiška organizacija. Pokario metais Lietuvos spaudos, radijo ir televizijos darbuotojai priklausė TSRS žurnalistų sąjungai. 1960 m. įkurtas Kauno skyrius, kuriam iki 1968 metų vadovavo “Kauno tiesos” redaktorius Zenonas Baltušnikas, o 1968 – 1989 metais – Lietuvos radijos ir televizijos Kauno redakcijos vyr. redaktorius Zenonas Lapinskas (1928-1991).

1989-aisias, atkūrus savarankišką Lietuvos žurnalistų sąjungą, po metų Kauno skyriaus pirmininku buvo išrinktas žurnalistas Vidas Mačiulis, kuris šiose pareigose yra iki šiol. LŽS vykdomojo komiteto nutarimu, 1991 metais Kauno skyriui buvo suteiktos juridinio asmens statusas. Kauniečių narių prašymu 1997 metais įregistruotas LŽS Kauno apskrities skyrius,

VALDYMAS. Skyriui, vienijančiam Kauno miesto, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Jonavos, Prienų, Raseinių rajono žurnalistus, vadovauja visuotiniame susirinkime ketveriems metams renkama LŽS apskrities skyriaus valdyba.

NARIAI. 1989 metais LŽS Kauno skyriaus įskaitoje buvo 37 kauniečiai žurnalistai, 1991 m. – 90 , 2003 m. – 201. 2010 metais skyriuje yra 158 nariai. Apskrityje veikia 6 pirminės organizacijos. 2004 metų vasario 16-ąją  žurnalistas Vytautas Andrejaitis įkūrė žurnalistikos senjorų klubą “Mes”, kurio pirmininiku 2009 metais  išrinktas Vladimiras Beresniovas.

RENGINIAI. Skyrius žurnalistams organizuojami seminarai, parodos, knygų ir leidinių aptarimai, susitikimai, pagerbiami sąjungos nariai. Paskutinį senųjų metų šeštadienį, taip pat gegužės mėnesio antrąjį šetadienį , rengiamos tradicinės žurnalistų šventės, paskelbiami kūrybinių premijų, taip pat „Žurnalistikos riterio“ ir „Špilkos“ laureatai.

TRADICIJOS. 1993 metais atgaivinti ikikarinėje Lietuvoje rengti tradiciniai Kauno žurnalistų Spaudos baliai. Kasmet antrąjį gegužės šeštadienį organizuojamos Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtos šventės. Žurnalistų kavinėje „Vasaros olimpas“ vykstančiuose renginiuose kasmet (nuo 1996-ųjų) kūrybingiausiems LŽS nariams įteikiami „Gintariniai parkeriai“ ir diplomai.

TURTAS. LŽS Kauno apskrities skyrius turi patalpas, kurių bendras plotas yra 188 kv. m. ir 200 vietų lauko kavinę. 1999 metais LŽS Kauno skyriaus įsteigė viešąją įstaigą „Ketvirtoji valdžia“, kurios patalpos yra nuomojamos kavinei-restoranui, alaus barui. Kieme įrengta  kavinė vasaros  ,,Olimpas”. 

 ***

LŽS Kauno apskrities skyriaus ataskaitinis ir rinkiminis susirinkimas, įvykęs 2024 01 06, ketveriems metams išrinko naują valdybą: Pirmininkas Vidas Mačiulis. Nariai: Vladimiras Beresniovas, Jonas Dirsė, Justas Karvelis, Monika Kazlauskaitė, Erikas Kundreckas, Violeta Liukaitienė, Dalia Poškienė.

*********************************************************************************************

LŽS Kauno apskrities skyriaus ataskaitinis ir rinkiminis susirinkimas, įvykęs 2020-ųjų sausio 11-ąją, ketveriems metams išrinko naują valdybą:

2020 metais išrinkti valdybos nariai
 

vidas_maciulis2020.jpg

VIDAS  MAČIULIS
LŽS skyriaus valdybos pirmininkas
tel. 869817188
el.p. maciulisvidas@gmail.com

 

 

 

vladimiras_beresniovas2020.jpgVLADIMIRAS  BERESNIOVAS
LŽS skyriaus valdybos narys
tel. 868988160
el. p. beresniovas@gmail.com

 

 

 

teodoras_biliunas2020.jpg

TEODORAS BILIŪNAS
LŽS skyriaus valdybos narys
tel. 869876050
el.p. teodoras.biliunas@zmones.lt

 

 

 

ieva_dyraite2020.jpgIEVA DYRAITĖ
LŽS skyriaus valdybos narė
tel. 863880867
el.p. ieva.dyraite@gmail.com

 

 

 

vaida_girce2020.jpgVAIDA GIRČĖ
LŽS skyriaus valdybos narė
tel. 869843717
el.p. vaida.girce@gmail.com

 

 

 

virginija_grigaliuniene2020.jpgVIRGINIJA GRIGALIŪNIENĖ
LŽS skyriaus valdybos narėtel.
tel. 8(37) 22 10 49
el.p. virginija.grigaliuniene1@gmail.com

 

 

 

birute_maciene2020.jpgBIRUTĖ  MAČIENĖ
LŽS skyriaus valdybos narėtel.
tel. 868255538
el.p. eturima@gmail.com 

 

 

 

erikas_ovcarenko2020.jpgERIKAS OVČARENKO
LŽS skyriaus valdybos narystel.
tel. 863316555
el.p. erikas@erikonuotraukos.lt

 

 

 

dalia_teiserskyte2020.jpgDALIA TEIŠERSKYTĖ LŽS skyriaus valdybos narė

 

 

 

 

 

 

LŽS  KAUNO  APSKRITIES  SKYRIAUS VALDYBA ( 2016 01 09 – 2020 01 11) 
LZS_valdybos_nariai_did..jpg
 
Maciulis_II_nauja.jpg
VIDAS  MAČIULISBeresniovas_II_nauja.jpg
VLADIMIRAS  BERESNIOVASZutautiene_II_nauja.jpg
AURELIJA  ŽUTAUTIENĖ

Biliunas_II_nauja.jpg
TEODORAS BILIŪNASGrigaliuniene_II_nauja.jpg
VIRGINIJA GRIGALIŪNIENĖPrasceviciene_II_naujua.jpg
RASA  PRASCEVIČIENĖ

Liubinate_II_nauja.jpg
DEIMANTĖ  LIUBINAITĖMaciene_II_nauja.jpg
BIRUTĖ  MAČIENĖ

Buvusi LŽS  KAUNO  APSKRITIES  SKYRIAUS VALDYBA ( 2012 01 07 – 2016 01 09)    4r_0301_II.jpg
 

 

IMG_0331_I.JPGVidas MAČIULIS

 

 

 

IMG_0324_I.jpgKristina BENDŽIŪTĖIMG_0310_I.JPGAurelija ŽUTAUTIENĖ

IMG_0307_I.JPG
Vladimiras BERESNIOVASBudri II_1.JPG
Daiva BUDRIENĖIMG_0322_I.JPG
Lilija STOŠKIENĖ

Ausra_II.JPG
Aušra GARNIENĖEOVC0051_I_a.JPG
Tomas JARUSEVIČIUS
IMG_0320_I.JPG
Birutė TAMALIŪNIENĖ

IMG_0319_I_a.JPG
Rasa PRASCEVIČIENĖ

 

BUVUSI  LŽS  KAUNO  APSKRITIES  SKYRIAUS  VALDYBA   (2007 12 29 – 2012 01 07)  maciulis_1.jpg
Vidas MAČIULISberesn.jpg
Vladimiras BERESNIOVASzutautiene.jpg
Aurelija ŽUTAUTIENĖ

Budri_II.JPG
Daiva BUDRIENĖgarniene.jpg
Aušra GARNIENĖstosk.jpg
Lilija STOŠKIENĖ

A.jpg
Austė KORBUTĖB.Macien___II.jpg
Birutė MAČIENĖ


Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdyba ketveriems metams išrinkta visuotiniame skyriaus narių susirinkime, įvykusiame 2007 12 29. Visi išrinktieji taip pat atstovauja Kauno apskritį LŽS taryboje.