Gal amžinai žaliuos žurnalistų pasodinti ąžuolai?

Vidas Mačiulis, LŽS Kauno apskr. sk. pirmininkas

Gegužės 11-ąją, šeštadienį, 14 val. prasidės tradicinė kauniečių LŽS narių šventė. Žurnalistų namų ,,Vasaros olimpe“  susirinkę plunksnos broliai ir sesės prisimins ne tik 95-erių sulaukusios Lietuvos žurnalistų sąjungos istoriją. Šiemetinis kauniečių Spaudos balius, neskaitant prieškarinių, atkurtoje nepriklausomoje Lietuvoje yra trisdešimtas.

2009-aisiais, kai LŽS šventė savo 80-metį, visos šalies žurnalistai jubiliejines iškilmes pradėjo Istorinėje Lietuvos prezidentūroje Kaune,  paskui, ,,Ąžuolyno“ pučiamųjų instrumentų orkestro vedini, susirinko Putvinskio g. 48. Ta proga kalnelyje šalia lauko estrados kartu su Dainiumi Radzevičiumi  LŽS garbei pasodinome liauną ąžuoliuką. Tai buvo lyg tradicijos, prasidėjusios Paežerių kaime, Vilkaviškio rajone, tęsinys. Prozaiko, poeto, publicisto, ,,Varpo“(šiemet sukanka 135 metai)  žurnalo leidėjo ir redaktoriaus dr.Vinco Kudirkos gimtinėje žurnalistai pasodino ne vieną medelį. Vieni prigijo, kiti nudžiuvo…

Šią savaitę, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, netikėta žinia mus pasiekė iš Šiaulių. LŽS skyriaus pirmininkės  Jūratės Sobutienės iniciatyva atsodintas buvęs Spaudos ąžuolas. Jo istorija paprasta. 1929-ųjų  gegužės 9-ąją lietuviško žodžio skleidėjų garbei šiauliečiai, kartu su jais ir žinomas   kultūros ir spaudos darbuotojas Peliksas Bugailiškis  (1883-1965) , pasodino Spaudos ąžuolą. Jis tada skirtas Spaudos atgavimo 25-mečiui, deja,  nesulaukė šių dienų. Kolegos tikisi, kad atsodintas olandiškas, nedidelių lajų simbolinis žiniasklaidos ąžuolas bus stipresnis.

,,Dabar mums niekas lietuviškai rašyti nedraudžia, nevaržo, bet žiniasklaida išgyvena ne pačius geriausius laikus. Galvokime taip, jei kažkur kažką nukapoja, iškasa, bet ir atsodina, tai ir mes taip gyvensime“ – sakė Jūratė Sobutienė, kartu su visais dalyvavusi sodinant olandišką nedidelių lajų medelį. Šalia išdžiūvusio medžio įsmeigta lentelė, skirta asmenims, kurie prieš 95 metus dalyvavo medelių sodinimo šventėje, kitoje, kad  šis ąžuolas  yra pasodintas 120-ųjų Spaudos atgavimo metinių garbei.

Panašūs straipsniai