Biologės kelias prasidėjo nuo miško takelių

Jolanta TAMAŠAUSKIENĖ, „Provincija” (Kėdainiai)

irena_usiene_II.JPGKėdainių rajono savivaldybėje Metų mokytoja išrinkta biologė ekspertė Irena ŪSIENĖ, trisdešimtus metus dirbanti Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazijoje. Biologijos mokytoja niekada nenutolo nuo gamtos, kuri nulėmė jos kelio pasirinkimą.

Postūmis tobulėti

Kėdainių ,,Atžalyno“ gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė Irena Ūsienė prisipažino nustebusi ir nudžiugusi, kad jos darbas įvertintas Kėdainių rajono savivaldybės Metų mokytojo premija. Tai įpareigoja ją dirbti dar geriau. Metų mokytojo premija ekspertei biologei Irenai Ūsienei įteikta už aktyvią ilgametę pedagoginę, metodinę ir mokslo tiriamąją veiklą.

Sentimentai vienkiemiui pamiškėje

Irena Šalūgaitė – Ūsienė užaugo Kėdainių rajono Gudžiūnų seniūnijoje, Antanavos kaimo vienkiemyje, prigludusiame prie miško. Iki šiol išliko sentimentai tai žaliai sodybai su didžiuliu serbentynu ir sodu, kurią nuo žemės nušlavė melioracijos banga.

Irenos senelis gamtos mylėtojas, stalius Teodoras Šalūga laisvą valandą eidavo į mišką, vedinas anūke. Žingsniuodama greta Irena dar vaikystėje miške atidžiai apžiūrinėdavo augalus. Gegužinės žvynšaknės, dvilapės blandies, paprastojo burbulio ir kitų retų augalų, vaikystėje matytų Antanavos miške, jai gamtoje daugiau niekur neteko iki šiol regėti.

Grybauti, uogauti, riešutauti nuo mažens jai buvo didelis malonumas. Po kelias uogas ar grybus galėdavo rankioti ištisą dieną. Tėtis Jonas Šalūga, tame krašte garsus kalvis, buvo aistringas grybautojas. Su tėčiu Irenai, kuri mėgdavo daug kartų pasisukioti toje pačioje miško vietoje, būdavo įdomiausia grybauti. Jo netekusi prieš 11 metų Irena Ūsienė taip ir neišsiruošė nė karto į mišką grybauti.

Šiandien ją jaudina žmonių nutolimas nuo gamtos, besaikis miškų kirtimas – vien tik siekiant naudos sau, negalvojant, kas bus rytoj, įžūlus pamiškių, paupių, pakelių šiukšlinimas.

Kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių

–    Jaunystėje, kai baigiau Vilniaus pedagoginį institutą, man atrodė, kad viską žinau, niekur nemačiau jokių kliūčių, – prisipažino Irena Ūsienė. – Kai Josvainių vidurinėje mokykloje vyko frontalus patikrinimas, vyresni mokytojai labai išgyveno, o aš buvau visai rami – juk ką tik baigiau biologijos studijas. Iš tiesų visko žinoti niekada negali. Kuo labiau domiesi biologija, tuo daugiau atsiranda neaiškumų. Kaip sakoma, kuo tolyn į mišką, tuo daugiau medžių. Skaitydama papildomą literatūrą randu nemažai prieštaringų dalykų, o mokiniams reikia pateikti teisingą variantą.

Dabar, pastaraisiais metais ,,Atžalyno“ gimnazijoje, kai mokykla praturtėjo mikroskopais, kurie didina kelis šimtus kartų, ir kitomis moderniomis priemonėmis, mokytojų darbo galimybės gerokai prasiplėtė.

Irena Ūsienė regi ne vieną mokytojo darbo privalumą: dirbdama su jaunais žmonėmis pati jaučiasi jauna, džiugina mokinių pasiektos aukštumos, patiri didelį malonumą, kai pavyksta sudominti, ,,uždegti“ vaiką biologija.

Dirbdama su gabiais mokiniais tobulėji

Į eilę rikiuojasi Irenos Ūsienės mokiniai – respublikinių biologijos olimpiadų prizininkai, įvairių šalies konkursų laureatai. Kasmet dalis Irenos Ūsienės mokinių pasirenka studijuoti medicinos, biologijos krypties specialybes.

Darbas su gabiais mokiniais turi savo privalumų – kartu jaučiasi tobulėjanti ir pati mokytoja. Svarbu atrasti norinčių papildomai domėtis biologija ir nebijančių darbo, mat reikia daug savarankiškai dirbti. Sėkmę nulemia kruopštus ir sistemingas darbas, o sudominti biologija be individualių pokalbių būtų sunku, nes tenka dirbti su trisdešimčia vaikų klasėje.

Vertina biologijos valstybinio brandos egzamino darbus

Paklausta, ar įmanoma dabar išlaikyti biologijos valstybinį brandos egzaminą aukščiausiu įvertinimu, prieš tai nepasinaudojus korepetitorių paslaugomis, Irena Ūsienė atsakė teigiamai: įmanoma, jeigu mokinys dirba sistemingai ir sąžiningai. Pastaraisiais metais egzamine nepasitaiko užduočių, neišsitenkančių mokyklinės programos ribose.

Mokytoja ekspertė Irena Ūsienė, ne pirmus metus vertinusi biologijos valstybinio brandos egzamino darbus, apgailestavo, kad šiemet šalyje buvo daug prastų darbų. Matyt, turėjo įtakos tai, kad mokiniai buvo suklaidinti: vienuoliktoje klasėje ruošėsi laikyti mokyklinį biologijos egzaminą, o tik dvyliktoje klasėje sužinojo, kad tokio pasirinkimo nebus – turėjo laikyti būtent valstybinį biologijos egzaminą.

Ireną Ūsienę stebina kai kurių mokinių požiūris, kad fizikos ir chemijos mokytis yra sunku, o biologijos – lengva. Iš tiesų šitaip nėra. Be loginio mąstymo biologijos gerai neišmanysi, o tam, kad galėtum logiškai mąstyti, reikia žinių.

Biologijos dėstymo programa siaurės

Pagrindiniai biologijos mokslo atradimai buvo atskleisti paskutiniajame šimtmetyje, todėl ir biologijos pamokose informacijos srautas gerokai didėjo, praplėstos kai kurios temos, kursas tapo sudėtingesnis. Vis dėlto laikas parodė, kad mokiniams skiriamas pernelyg didelis krūvis, todėl naujose Bendrosiose programose biologijos turinys turėtų būti susiaurintas. Irena Ūsienė pripažįsta, kad šis žingsnis yra būtinas.

Mokytoja pasigenda gamtos mokslų programų tarpusavio dermės. Tarkim, 11 klasėje iškart po įvadinių biologijos pamokų pradedama nagrinėti gyvųjų organizmų cheminė sudėtis, nors per chemijos pamokas mokiniai šito dar nebūna mokęsi.

Pradinukus reikėtų vertinti pažymiais

Irenos Ūsienės pastebėjimu, pastaruoju metu atsiranda vis daugiau tokių mokinių, kurie nenori nei skaityti, nei rašyti, tik pageidauja žiūrėti. Kai kurie tėvai mano, kad viskas mokykloje vaikui turi būti tik įdomu ir tik smagu. Bėda yra ta, kad nuo mažens daugelis vaikų nepratinami dirbti. Irenos Ūsienės nuomone, šiam reiškiniui turėjo įtakos pradinukų žinių ir gebėjimų nevertinimas pažymiais. Iš tiesų pradinėse klasėse rašomi pažymiai padėtų ugdyti vaikų atsakomybę, suvokti, kad mokymasis yra rimtas darbas.

Vasaros – gimtinės pašonėje

Ilgas vasaros atostogas Irena Ūsienė su vyru Jonu praleidžia Šlapaberžėje, netoli savo gimtinės, vaikystės miško takelių, kurių įspūdžiai neišdilo einant ilgu biologės keliu. Ten, žalioje mamos sodyboje, šeima geriausiai pailsi, puoselėja aplinką. Laisvą minutę ji prisėda pasklaidyti kokią nors autobiografinę knygą, o visų Lietuvos moterų mėgstamą savaitraštį ,,Šeimininkė“ ir žurnalą ,,Mano namai“ perskaito nuo pirmo iki paskutinio puslapio.

 Nuotraukoje: Kėdainių rajono Metų mokytoja ekspertė I. Ūsienė pabrėžė būtinybę mažinti mokinių krūvį per biologijos pamokas.

                                                 Zigmo SLAVINSKO nuotr.

Panašūs straipsniai