Adomas Subačius. Linksmas sveikatos pasitikrinimas aštuoniasdešimtmečio proga

Adomas Subačius

13. Pas bambos specialistą

subac2_1.jpgBamba.jpg

Visą gyvenimą bamba man mažiausiai rūpėjo. Žinojau, kad apie ją sukasi taukai, bet kai atliekamų taukų neturėjau ir jie nesisuko, tai šituo organu ir nesidomėjau. Buvau pastebėjęs, kad joje kažkodėl atsiranda neaiškios paskirties kvapas, todėl maudydamasis kiek pavalydavau piršto galu ir taip gyvenau. Dabar sužinojau, jog visi mano organai traukiasi, taigi traukiasi ir bamba, jos jau negalėsiu pavalyti piršto galu. Tai kuo ir kaip reikės valyti?

Šeimos gydytoja pasakė, kad ji neturinti teisės man skirti tepaliuko bambai valyti, tai galįs padaryti tik specialistas. Tepaliukas tepaliuku, bet kaip juo susitraukusią bambą išvalyti? Ačiū jai, nurodė, kuriame kabinete bambų specialistą galima rasti, kuriomis valandomis jis dirba. Maža to, padėjo gauti priėmimo talonėlį, pažymėtą pirmu numeriu.

Kai jau pirmas, tai anksti ryte ir sėdžiu prie kabinto durų. Po kurio laiko atėjusi moteriškė atsirakina duris. Palaukus pasirodo vyriškis ir nė nebarškinęs mauna į vidų. Dievaži, kažkur matytas seniokas. Tikras akiplėša! Mėginu prisiminti, kur jį esu matęs, bet nesiseka, skersvėjis visą informaciją bus nupūtęs į kitą smegenų pusrutulį. Man šitaip kankinant atmintį, pirmasis numeris kviečiamas į vidų. Įeinu. Pasilabinu. Ogi tas įžūlus seniokas sėdi prie stalo, apsirengęs baltu chalatu! Žiūriu ir negaliu prisiminti, kur mačiau. Jis irgi įdėmiai stebi mane.

Galiausiai prašneka:
-Žinokit, tamstėle, mes jau buvom susitikę. Aš jus konsultavau klimakso reikalais. Su žodžiu klimaksas vėjas visą informaciją atpūtė į vietą. Juk tai ginekologijos profesorius, tikrinęs virškinimo traktą. Pasirodo, jis vėl pavaduoja susirgusį specialistą. Labai malonus susitikimas! Supratau, kad mano žinių aruodą papildys jo teorija ir praktika. Sužinojęs, kad man rūpi bambos valymo reikalai, pirmiausia pasišovė paaiškinti bambos paskirtį ir reikšmę.

-Bambą turi kiekvienas vyras ir kiekviena moteris, – įspūdingai pradėjo profesorius.- Žinokit, tamstėle, bamba labai reikalingas ir atsakingas organas. Tur būt girdėjote, kad apie ją sukasi taukai. Va, šitaip, ratu, – sukdamas ranką ant pilvo, aiškino specialistas.-Tų taukų prisisuka labai nevienodai – vieniems mažai, kitiems daug, dar kitiems labai daug. Žinokit, tamstėle, kad vyrų ir moterų bambos nėra vienodos. Vyrų daug stipresnės, moterų silpnesnės. Tikriausiai esate matę vyrų, kuriems apie bambą tiek prisisukę taukų, kad jų pilvas panašus į bedvasį nubugnintą būgną. Ir šitokį taukų svorį vyrų bambos atlaiko. O moterų neatlaiko.

Kažkiek lieka aplink bambą, o kiti sėsta rinkėmis į galupilvę. Žinokit, tamstėle, kad moterys yra gimdytojos, joms per nėštumą pilvai irgi virsta būgnais, bet dvasingais. Gal net daugiau nei dvasingais, gal net šventais. Kiekvieno žmogaus gimimas yra šventas dalykas. Tai ir įsivaizduokit, tamstėle, kas būtų, jeigu taukų būgną turinti moteris sumanytų pastoti. Dvasingasis būgnas turėtų spausti į viršų bedvasį. Teoriškai įsivaizduokite, kaip tas dvigubas bugnas atrodytų. Bet praktiškai to negali būti. Moters pilvo oda yra labai švelni, bet gana elastinga. Žinokit tamstėle, glostant gimdyvės iškilusį pilvą ranka labai jaučia ir jos švelnumą, ir elastingumą. Vis dėlto dviejų būgnų neatlaikytų, susprogtų. Todėl gamta taip patvarkė, kad moterims dalis taukų nusėsta rinkėmis.

Ilgas profesoriaus aiškinimas neabejotinai plėtė mano žinias apie bambą. Supratęs, kokią svarbią funkciją ji atlieka, nutaikiau atsikvėpimo akimirką ir paklausiau, kaip tokį atsakingą organą reikėtų prižiūrėti. Bet profesorius nereagavo į mano klausimą, nes, pasirodo, dar nebuvo visko išsakęs. Dustelėjęs varė toliau:
-Įsivaizduokit, tamstėle, kas būtų, jeigu taukai nesisuktų apie bambą. Juk jie turėtų kur nors dėtis. Pradėtų gumulais kauptis ant rankų, kojų, nugaros, net ant veido, lytinių organų. Kaip žmonės atrodytų?! Be to, sumažėtų gimstamumas, daugelis negalėtų turėti lytinių santykių ir navaliotų pastoti. Žinok, tamstėle, kad lytiniai santykiai svarbūs ne tik dėl pastojimo. Jie gyvenime reikšmingi plačiai ir visapusiškai…

Kadangi šitai jau žinojau, tai pertariau šneką ir pakartojau klausimą, kaip bambą prižiūrėti. Profesorius nutilo, susimąstė. Matyt, tokį klausimą bus išgirdęs pirmą kartą. Ilgokai pasvarstęs, pasakė:
-Žinokit, tamstėle, su bamba reikia elgtis labai atsargiai. Kvapą galima mėgint šalint suteptu ausų krapštuku, bet tik labai ir labai susikaupus. Pradūrus tuo krapštuku ausies būgnelį, nieko baisaus neatsitiks, lieka dar kita ausis. O dėl pradurtos bambos gali įvykti katostrofa-ji nepajėgs sukti taukų, jie gumulais, kaip sakiau, kaupsis kitose kūno organuose. Žinok, tamstėle, aš siūlyčiau jos visai nevalyti. Jeigu iš bambos einantis kvapas jus erzina, patarčiau ją užklijuoti pleisteriu. Išrašysiu tamstai kompensuojamo tepaliuko ir pleisterio.
Išėjau patenkintas, kad bus kompensuojamas ne tik tepaliukas, bet ir pleisteris.

/Bus daugiau/

Panašūs straipsniai