Paskutinė kolegų rašytojų sueiga – Kauno menininkų namuose…

VIDAS MAČIULIS, LŽS KAUNO APSKR. SK. PIRMININKAS

 

Į karštos pavasario saulės nutviekstus Kauno menininkų namus (V.Putvinskio g.56) 2024-ųjų balandžio 9-tosios vidurdienį paskutinį kartą susirinko LRS skyriaus taryba. Pirmininkas Gediminas Jankus,  nariai Erika Drungytė, Gvidas Latakas, Viktoras Rudžianskas, Aldona Ruseckaitė, Dovilė Zelčiūtė posėdyje, tikriausiai, aptarė svarbius kūrybinės veiklos ir skyriaus būties klausimus.

Šiais metais Kauno savivaldybė iš Lietuvos rašytojų sąjungos įsigijo šias patalpas, o LRS atstovai surado kitas. Kauniečiai rašytojai, du iš jų Erika Drungytė ir Gediminas Jankus  yra  ir Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai, o Viktoras Rudžianskas – buvęs, jau gegužę rinksis A.Mickevičiaus gatvės pastate nr. 8-4. Tenai Lietuvos rašytojų sąjunga nupirko savo padaliniui (LRS Kauno skyriui) 30 kv.m. patalpas, kuriose 1991-1994 metais buvo įsikūrusi laikraščio ,,Vakarinis Kaunas“ redakcija.

parduotas patalpas, kuriomis kauniečiai rūpinosi trisdešimt metų, LRS gavo 170.000 eu. Naujai miesto rašytojų buveinei, kuri savo plotu yra dukart mažesnė už buvusią, 17 narių Sąjungos  valdyba Vilniuje nusprendė sumokėti 52.500 eu. Pusšimtį kauniečių  Lietuvos rašytojų sąjungoje  atstovauja tik vienas skyriaus pirmininkas Gediminas Jankus, kurio   tvirtas balsas sostinėje nieko nelemia.

Apie būsimą privesrtinį išsikraustymą iš Kauno menininkų namų – visi sužinojo praėjusių metų lapkričio mėnesį surengtame laikinosios sostinės narių susirinkime. Priešaraujančių tada nebuvo, nes už bendrą namo remontą, kuris dar tęsiasi, skyrius jau buvo nemažai skolingas Kauno savivaldybei.

Gerai, kad Lietuvos rašytojų sąjunga materialiai, nors ir minimaliai,  rėmė ir teberemia Kauno skyrių. Tačiau kai savame mieste reikia gyventi nuomininko, kuris bet kada gali būti išprašytas, sąlygomis, yra blogai. Juo labiau, kai Lietuvos rašytojų sąjunga neleidžia juridiškai įteisinti skyriaus savarankiš-kumą. Tokioje būsenoje yra ir Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus nariai.

Ar tokia, sovietinius laikus primenanti ūkinė ir finansinė centralizacija yra reikalinga nepriklausomoje Lietuvoje, juo labiau –  kūrybinėse sąjungose?

 

Panašūs straipsniai