Bus didesnė redakcinė nepriklausomybė, aiški žiniasklaidos nuosavybė, gaunamos lėšos…

Žurnalistų inspektoriaus tarnybos inf.

Demokratiška ir laisva žiniasklaida. Tokią ją kuriame Europoje ir prie to prisidės priimtas Žiniasklaidos laisvės aktas. Balandžio 11 dieną Europos Taryba ir Europos Parlamentas pasirašė aktą, kuriuo nustatoma bendra žiniasklaidos paslaugų vidaus rinkoje sistema.

ES dokumentas parengtas įvertinus blogėjančią žiniasklaidos ir žurnalistų padėtį ES, ypač kai kuriose šalyse narėse. Taip pat atsižvelgiant ir į kitas problemas: nepakankamą reguliuotojų bendradarbiavimą esant krizėms, neskaidrų lėšų skirstymą žiniasklaidai.

„Žengtas svarbus žingsnis didesnės žiniasklaidos laisvės, stipresnio nepriklausomumo ir pliuralizmo link.  Europos žiniasklaidos laisvės aktas ir jame siūlomos priemonės yra svarbūs siekiant, kad ES ir toliau išliktų demokratijos priešakinėse linijose bei pavyzdžiu narystės joje siekiančioms šalims. Aktas siūlo įtvirtinti pagrindines laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos ir žurnalistų veiklos demokratinėje visuomenėje sąlygas. Kartu tai didelės svarbos ES politinis dokumentas, galintis padėti kovoti ir su Rusijos karine propaganda bei apginti mūsų europines vertybes“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys. Europos sąjungos dokumentas parengtas įvertinus blogėjančią žiniasklaidos ir žurnalistų padėtį ES, ypač kai kuriose šalyse narėse. Taip pat atsižvelgiant ir į kitas problemas: nepakankamą reguliuotojų bendradarbiavimą esant krizėms, neskaidrų lėšų skirstymą žiniasklaidai.
Šis aktas yra reglamentas, tačiau dėl kai kurių nuostatų įgyvendinimo Europos sąjungos šalys narės galės pačios pasirinkti. Nors dauguma šio dokumento straipsnių skirta valstybėms, juo nustatomos ir atskiros taisyklės žiniasklaidai: atskleisti nuosavybės struktūrą ir gautas lėšas iš valstybės institucijų, imtis priemonių naujienų žiniasklaidos redakcinei nepriklausomybei užtikrinti, pavyzdžiui, informuoti apie esamus ar potencialius interesų konfliktus.

Dailininko, LŽS nario Vladimiro Beresniovo piešinys

 

 

Panašūs straipsniai