Teismas LRT žurnalistą Virginijų Savukyną apgynė, o kas toliau?

Viešame  Vilniaus apylinkės teismo posėdyje išnagrinėta civilinė byla pagal LRT radijo ir televizijos žurnalisto, LŽS nario, P.Babicko premijos laureato Virginijaus Savukyno ieškinį  viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ dėl įpareigojimo panaikinti atsakovės Etikos inspektorės ir Tarybos sprendimus, kad žurnalistas pažeidė LRT etikos kodeksą, kurio 12 straipsnis numato, kad: „Žurnalistai negali išskirti ar akcentuoti nė vienos politinės organizacijos, valstybės institucijos ar kitų interesų grupių požiūrio, o skelbiama informacija privalo būti atribota nuo asmeninių pažiūrų ir interesų grupių įtakos“;

 Socialiniame tinkle „Facebook“ (2022 09 30), ieškovas buvo paskelbęs: „Teisingumo ministrė iškėlė drausminę bylą Ignui Vėgėlei dėl to, kad jis kėlė klausimus. Jie gali patikti, gali nepatikti, tačiau tokią teisę garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Manau, kad tai yra vienas iš baisiausių žingsnių, kuriuo pasikėsinta į laisvę. Kaip ir putino ruzzijoje nepatinkančius žmones siekiama užčiaupti. Nemanau, kad šiai ministrei yra vieta vyriausybėje“

,,Teismas iš ieškovo paskleistos informacijos turinio daro išvadą, kad pirmi trys sakiniai pagal savo struktūrą yra žinios apie visuomenėje įvykusį įvykį: valstybės politikė iškėlė drausminę bylą viešam asmeniui; drausmės byla iškelta už jo viešai paskleistą informaciją; laisvę skleisti viešą informaciją suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tuo tarpu iš paskutinių trijų sakinių struktūros matyti, kad ieškovas neigiamai vertina valstybės politikės priimtą sprendimą, paaiškindamas (emocingai ir aštriai), kad toks sprendimas neatitinka demokratinės valstybės principų, garantuojančių asmens laisves, įskaitant laisvę turėti savo įsitikinimus ir viešai juos reikšti. Teismo nuomone, pastarųjų trijų sakinių struktūra (vertinant juos pirmų trijų sakinių kontekste) leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad ieškovas išsakė neigiamą kritiką valstybės politikės atžvilgiu, kas nėra draudžiama tiek vadovaujantis LRT žurnalistų etikos kodekso 12 straipsniu, tiek vadovaujantis imperatyviomis VIĮ nuostatomis, garantuojančiomis asmens teisę viešai kritikuoti valstybines institucijas ir pareigūnus.

 

  1. Teismui nustačius, kad atsakovės LRT etikos kontrolierės ginčijamas sprendimas buvo priimtas LRT etikos kontrolierei viršijus įgaliojimus, kas yra laikoma esminiu procedūriniu pažeidimu, bei nustačius, kad LRT etikos kontrolierės ginčijamas sprendimas prieštarauja imperatyvios teisės normoms, draudžiančioms riboti asmens teisę viešai kritikuoti valstybės pareigūno veiksmus, ginčijamas atsakovės LRT etikos kontrolierės sprendimas pripažįstamas negaliojančiu abi initio (nuo priėmimo momento) CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytu pagrindu.
  2. Atitinkamai teismui nustačius, kad LRT etikos kontrolierės ginčijamas sprendimas pripažintinas negaliojančiu, pastarąjį sprendimą palikęs galioti LRT tarybos nutarimas taip pat pripažįstamas negaliojančiu abi initio (nuo priėmimo momento) CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytu pagrindu.”

Tai tik kelios eilutės iš Vilniaus apylinkės teismo  sprendimo (22 puslapiai su 110 punktų), kai LRT turės padengti 6445 eurų bylinėjimo išlaidas. Ir tai dar ne pabaiga? LRT  dėl nepalnkaus sprendimo gali  kreiptis į Vilniaus apygardos teismą. Vėl bus gaišinama teisėsauga, kuri turi spręsti daug kitų, svarbių ir sudėtingų klausimų? Kai ši civilinė byla, anot senolių, yra ,,grašio neverta”…

Puiku, kai žurnalistas gina savo garbę, o teismas  įrodo, kad mes gyvename laisvoje ir demokratinėje šalyje. Kiekvienas  pilietis, kur jis bedirbtų, ne tik gali, bet ir turi pareikšti savo nuomonę ne tik apie ministrę. 

 

 

 

 

Panašūs straipsniai