Su Šv.Velykomis ir LŽS 95-mečiu, plunksnos broliai ir sesės!

www.kaunozurnalistai.lt  inf.

Šią naktį, mūsų laikrodžiams visa valanda pralenkus laiką, mes greičiau sulaukėme ir Šv.Velykų ryto. Bažnyčių varpai priminė apie Jėzaus Kristaus Prisikėlimą!

Net ir gamta iš to didelio pavasarinio džiaugsmo jau kovo 31-ąją pavertė karšta vasara, su + 25 oro temperatūra.

Būkime visi laimingi, o LŽS nariams Prisikėlimas – dviguba šventė!

1929-ųjų kovo pabaigoje Kaune buvo įkurta Lietuvos žurnalistų sąjunga, kurios pirmuoju valdybos pirmininku išrinktas Juozas Purickis (1929-34), vėliau vadovavo Vincas Kemežys (1934-36), Izidorius Tamošaitis (1937-38), Augustinas Gricius (1939-40), Vytautas Alantas (1940). Okupavus Lietuvą, LŽS veikla buvo nutraukta.

1957 metais Lietuvoje buvo įkurtas TSRS žurnalistų sąjungos padalinys. Persitvarkymo sąjūdžio metais, 1989-ųjų sausio 27-28 dienomis Vilniuje įvykęs LŽS VIII suvažiavimas paskelbė  atkuriąs iki karo veikusią svarankišką Lietuvos žurnalistų sąjungą ir nutraukiantis visus ryšius su TSRS organizacija.

1990 metais įvykusiame neeiliniame IX suvažiavime Lietuvos žurnalistų sąjunga paskelbė, kad yra nepriklausoma, nepolitinė demokratinė, visuomeninė profesinė organizacija, vienijanti šalies žurnalistus profesionalus. Dabar LŽS narių yra daugiau kaip keturi šimtai, iš jų Kaune – beveik šimtas.

Lietuvos žurnalistų sąjungos, kaip ir kitų visuomeninių organizacijų veikla šalyje yra reikalinga, tačiau kaip ir anksčiau, taip ir dabar – nelengva tai našta. Mūsų valstybei neparankūs tie, kurie gina savo teises ar rūpinasi profesinės sąjungos nariais, siekia, kad žurnalistai būtų laisvi, nepriklausomi, objektyvūs. Tačiau žurnalistai, gindami kitus, apgins ir save. LŽS daug dešimtmečių buvo, yra ir liks! 

Su Lietuvos žurnalistų sąjungos 95-mečiu, kolegos! Šią datą Kaune paminėsine Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną – gegužės 11-ąją, šeštadienį, 14 val. vasaros ,,Olimpe” (V.Putvinskio g.48). Iki susitikimo, bičiuliai, tik  ar nepamiršote, kad LŽS iki balandžio pirmosios reikėjo sumokėti nario mokestį?

LŽS ir LDS nario Vladimiro Beresniovo (Vlaber) piešiniai

 

Panašūs straipsniai