Su aštuoniasdešimtmečiu, žurnaliste ir istorike Steponai Gečai!

www.kaunozurnalistai.lt informacija

Saulėtą 2024-ųjų gegužės 15-osios popietę Panemunės socialinės globos namų gojelyje  buvo pagerbtas Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, sporto istorikas, h.m.dr. Steponas Gečas. Mūsų kolegą, sulaukusį gražaus jubiliejaus, pirmiausia pasveikino rūpestinga globos namų direktorė Silvija Gružauskienė, socialinė darbuotoja Kristina Berulienė.

Kauniečiai žurnalistikos senjorų klubo MES nariai Vladimiras Beresniovas, Vladas Dekšnys, Vidas Mačiulis, Antanas Staškevičius ir Aleksandras Vitkus vienas po kito tarė sveikinimo ir linkėjimų žodžius, spaudė Steponui kairę ranką.

Po patirto insulto nevaldo dešinės pusės, negali kalbėti. Tačiau viską pasako jo akys, šypsena ar nerimas veide. Apsidžiaugė priminus, kad jis yra Kauno ,,Žalgirio” krepšinio komandos bendraamžis, vadinasi, stiprus, kovojantis ir laimintis.

Gegužės pradžioje prasidėjo septinti metai, kai Steponas Gečas nepakyla iš ligos patalo, tačiau rūpestingos Panemunės socialinės darbuotojos gimtadienio proga iš kambario palydėjo šventinėn vieton. Čia jo laukė  sesuo Zita Šedleckienė, brolis Petras Gečas, kiti artimi bičiuliai, draugai, bendradarbiai. Atvyko jubiliatą pasveikinti buvusios kolegės  – Lietuvos sporto muziejaus ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus atstovės.

Humanitarinių mokslų daktaras Steponas Gečas – ne tik žurnalistas, bet ir  ilgametis muziejininkas, buvęs Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas. Jis – muziejaus sodelio atkūrimo iniciatorius ir organizatorius, yra parašęs daug istorinių straipsnių, išleidęs kelias monografijas.

Naujoje ,,Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijoje 1988-2023“, kurią Steponui padovanojo vilnietė Ernestina Pauliukat, yra daug faktai apie žurnalisto veiklą ir kūrybą. Šio leidinyje  tituliniame puslapyje savo linkėjimus S.Gečui dedikavo ir LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius. Visi, su kuriais dirbo jubiliatas, prisimena  kaip darbštų, pareigingą, kūrybingą, principingą kolegą bei vadovą.

 Aštuoniasdešimtojo Stepono gimtadienio proga svečiai sudainavo ,,Ilgiausių metų, Ilgiausių“! Stiprybės, ramybės, ištvermės ir Aukščiausiojo palaimos, Jubiliate!..

Panašūs straipsniai