,,SODRA“ TIKI MASKVA, BET NE LIETUVOS PILIEČIO DOKUMENTU? Pabaiga

VIDAS BEITNARAS, LŽS narys

TREČIA DALIS: IEŠKAU BUVUSIŲ SOVIETINIŲ NELAIMĖLIŲ

(Pabaiga, pradžia 05.15 ir 05.17)

Vėl einu į ,,Sodrą“ ir nešuosi ne tik kariškių pažymą bei notaro patvirtintą jos nuorašą, bet ir pluoštą militaristinių savo nuotraukų bei storą šūsnį skirtingų žmonių įvairiomis datomis man į tarnybos vietas siųstų laiškų. Kad būtų įtikinamiau, gal pasiimti iš tėvo garažo jam atminimui iš Sovietsko parvežtą gerokai sudūlėjusį mano vyresniojo leitenanto kitelį (švarką)? Kariškus batus ir kelnes, gaila, sunešiojo dirbdamas sode. O jeigu atvažiuočiau prie „Sodros“ langų su nebešaudančiu savo buvusio dalinio tanku, dabar riogsančiu kraupioje Sovietsko Nemuno krantinės ekspozicijoje?

Tai – tikrai ne grasinimas, tik dabulskiškas (poetas Aleksas Dabulskis) sarkazmas. Beletristikų beletristika, tramdau save, suvokdamas, jog valstybinė įstaiga – ne literatūros ir tautosakos institutas. Jai svarbiausia yra faktų ir antspauduotų popierių kalba.

(Nuotr. V. Breitnaras Sovietsko apylinkėse su Vitalijum Vaigausku)

Moraliai ruošiu ir buvusius tarnybos draugus Algimantą bei Valdą liudyti teisme, kuris man atrodo visai realus. Dėl visa pikta pradedu susirinkinėti tais pačiais metais (1982) sovietinėn armijon pašauktų universiteto kolegų iš Istorijos, Teisės, Gamtos ir Prekybos ekonomikos fakultetų telefonų numerius. Gali prireikti jų pagalbos bylinėjantis. O karininkų sąrašas tikrai nemenkas, nors ir nespėjau visų surasti. Kai kuriems su širdperša jau tariu amžinąjį atilsį.

(Nuotr. V.Beitnaras su tarnybos draugaisRolandu Jankausku ir Jonu Lioranču)

Priešpaskutiniais krioštelėjusio Tarybų Sąjungos lyderio Leonido Brežnevo metais išėjo įsakymas pagausinti ir šiaip jau skaitlingą komunizmą statančios šalies kariuomenę aukštųjų mokyklų absolventais. Tad 1981-ųjų pabaigoje jau žinojome, jog kitų metų rudenį vietoj paskyrimo į darbovietę trejiems metams, privalėsime išeiti tarnauti į armiją. Turėdami suteiktą leitenanto laipsnį. Turiu aštuoniolikos Vilniaus universiteto absolventų, kurie kartu buvo pašaukti priverstinon tarnybon, sąrašas.

(Nuotr. Žurnalistas V.Beitnaras – sovietų armijos tankistas)

Balandžio penkioliktąją atėjęs į „Sodrą“ šiek tiek anksčiau bendra tvarka paskirto laiko, kaip Lietuvos žurnalistų sąjungos narys kreipiuosi į Kauno klientų aptarnavimo skyriaus vedėją Džildą Dudonienę. Ketinu išsiaiškinti, kokias procedūras privalau atlikti, pristatydamas Lietuvos kariškių patvirtintą pažymą. Paaiškinu, kad noriu padėti ne tik sau, bet ir kitiems, šiais metais tapsiančiais pensininkais ir kadaise tikrai ne savo noru atsidūrusiems keistose „darbovietėse“ okupacinės kariuomenės gretose. Sulaukiu išsamios informacijos ir kvalifikuotų patarimų dėl tolimesnių savo veiksmų. Pareigūnei mano atvejis – išskirtinis, su tokiu jai iki šiol neteko susidurti…

KEISTAS LIETUVOS ĮSTATYMAS: VALSTYBINĖ ĮSTAIGA KREIPIASI Į RUSIJĄ, KURI KADA PANORĖJUSI (GAL IR PO 50 METŲ) TEIKSIS ATSIŲSTI ATSAKYMĄ? AR BŪTINA KLAUSTI MASKVOS, JEIGU RUSIŠKAI NESUPRANTI KARINĖS TERMINOLOGIJOS?

Atsakykite man, nejaugi aš kaltas:

– kad gyvenau tarybinės santvarkos metais?

– kad po universiteto gavau paskyrimą į armiją?

– kad rėkdamas visa gerkle nesivijau paskutinio rusų traukinio, 1993 metais išsivežusio iš Lietuvos ne tik karinę techniką, bet ir  karinį archyvą?

– kad neieškojau pulkininko Žilinsko, pasirašiusio atsargos karininko karinį bilietą

– kad aš sulaukiau pensijinio amžiaus?!

Nuotr.: 1980 m. Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės studentai karinio parengimo pratybose. Kartu su V. Beitnaru yra Vytas Tomkus, Ričardas Sartatavičius, jau a.a. Valdas Kukulas, Algirdas Linkus, Rimvydas Rimeika…

 

www.kaunozurnalistai.lt

P.S. Iki šios dienos ,,Sodra” neatsakė į  piliečio, Lietuvos žurnalistų sąjungos nario Vido Beitnaro klausimus.  Dar negavo ir paskaičiuotos (be tų trejų metų tarnybos sovietinėje armijoje), pirmosios pensijos. Liūdna, kad taip yra  valstybėje, kuri viena ranka ,,žegnojasi” nuo putiniškų žiaurumų, o kita, lyg ,,išmaldos” prašo ir buvusio okupanto pažymos… Ar be jos ,,Sodrai” vis dar neaišku kas yra kas?

Panašūs straipsniai