,,SODRA“ TIKI MASKVA, BET NE LIETUVOS PILIEČIO DOKUMENTU? (tęsinys)

VIDAS BEITNARAS, LŽS narys

(Pradžia gegužės 15 d.)

ANTRA DALIS:.,,NETARNAVAU“, NES BUVAU KARININKAS?..

Dėl to ,,Sodros“ akibrokšto, kad ,,netarnavau“ sovietinėje kariuomenėje – nedavė ramybės jau ne tyli, bet, perfrazuojant Džordaną Butkutę, „sunki mintis“. Kam, kaip ir kodėl užkliuvo devintojo dešimtmečio Vilniaus ir Kauno karinių komisariatų išduotas, viršininkų pulkininkų Žilinsko bei Kvedero pasirašytas karinis bilietas

Savo nebetylias mintis ėmiau dėstyti karo tarnybos ir anuometinio likimo draugams atsargos karininkams Algimantui Kšivickui ir Valdui Zavedskui, neturėjusiems jokių problemų su „Sodra“, kai reikėjo įskaičiuoti tarnybos armijoje metus į bendrą darbo stažą. Telefonu mes skaitėme vienas kitam kiekvieną kiekvieno karinio bilieto puslapio eilutę ir jokių esminių skirtumų nepastebėjome. Tai kas blogai?

Ar valstybės tarnautojos nežinojo, kaip rašoma į pensininko lazdutę panaši rusiška „g“ raidė, sutrumpintai žyminti metus? Gal įklijuotoje mano nuotraukoje per daug pasišiaušę viršugalvio plaukai (žmonos pastebėjimas) ir aš labiau panašus į juokus krečiantį „lohotroną“, o ne į kariauti pasiruošusį „vierchatūros“ atstovą? Pamenu, kad glotniai vandeniu prilipinti ilgoki gaurai nuo kaitrios fotografo lempos anuomet išdžiūvo… O gal valstybinės institucijos darbuotojai užsikabino už pulkininko Žilinsko įrašo rusų kalba: „Netarnavo“. Toks žodis buvo visuose (taigi ir Algimanto su Valdu) 1982 metais aukštųjų mokyklų (turėjusių karines katedras) absolventams išduotuose atsargos karininkų bilietuose, kuris reiškė vienintelį faktą: šis asmuo netarnavo tarybinėje armijoje EILINIU KAREIVIU. Jei kuris būdavo tarnavęs iki aukštosios mokyklos, tam ir įrašydavo trukmę.

Vėlesni (ir datų, ir puslapių prasme) įrašai mano kariniame biliete bylojo apie atliktą dvejų metų tarnybą jau turint leitenanto (ir vėliau – vyr. leitenanto) laipsnį, vadovaujant tankų būriui.

Antrasis vizitas „Sodron“ išpuolė penktadienį, beveik baigiantis darbo laikui, todėl visos mano profesinio parengimo dėstytojų amžinų atilsių Skirmanto Valiulio, Broniaus Raguočio ir Liubomiro Viktoro Žeimanto paskaitos nuėjo šuniui ant uodegos. Nieko nepavyko išpešti iš nuolat besikeičiančių (turbūt dėl įsivaizduojamos korupcijos) „Sodros“ pareigūnių. Tad pirmadienį iš ryto kančių kelius pradėjau iš naujo. Telefonu. Vienintelė Gabrielė Stankaitytė, kiek supratau, dirbanti „Sodroje“ Vilniuje, padėjo išsiaiškinti karinio bilieto kliautį. Tiesa, ne iš karto. Paskambinusi man po trijų darbo dienų, ji pranešė išsiaiškinusi, jog aš nepateikiau karinio bilieto. Atsakiau, kad pateikiau, ir po gero mėnesio nusikopijavusios „sodrietės“ jį man grąžino. Galiausiai kažkieno vėl išsiklausinėjusi (turbūt Kauno kolegių) Gabrielė konstatavo, jog užkliuvo pulkininko Žilinsko įrašas „Netarnavo“. Be to, „Sodra“ siuntusi užklausą Karo prievolės ir komplektavimo skyriui, o šis atsakęs, kad archyve nebelikę jokių mano dokumentų.

Tai va, dėl to vienintelio magiško ir visagalio žodžio „netarnavo“, nors jį ir paneigia vėlesni įrašai, turėjau žeminančiai prašyti išmaldos iš Ukrainą niokojančio Rusijos, tiksliau iš šios valstybės gynybos ministerijos, gal net iš paties ministro?

Savo karinį bilietą nunešiau į Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo Kauno regioninį skyrių. Kauno poskyrio viršininkas Audrius Baranauskas pasirašė pažymą apie mano tikrosios karinės tarnybos trukmę 1982 10 01 – 1984 10 16. Keisčiausia, kad „Sodra“ pati nenusiuntė Lietuvos kariškiams mano karinio bilieto kopiją. Šie pareigūnai dar anksčiau būtų pripažinę mano tarnybos faktą.

Panašūs straipsniai