Propagandos ir dezinformacijos turinio žiniasklaidoje apibendrinimas

ŽEIT informacija

 Viena iš pagrindinių Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos darbo funkcijų praėjusiais metai buvo stebesėna žiniasklaidoje dėl propagandos ir dezinformacijos. Daugiausia Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimų fiksavome interneto portalų straipsniuose, kurių tema – Ukraina: karas, istorija, valdžia, Prezidentas ir kita. 2023 metais tokių atvejų, kai kreipėmės į viešosios informacijos skleidėjus dėl prieigos prie draudžiamos informacijos sklaidos, buvo 85.

 Propagandos skaičius ir pateikimo būdai įvairus: nuo rėmimosi šaltiniais, apsidraudžiant  užsienio informaciniais kanalais, tokiu būdu sudaromas objektyvumo įspūdis, bet iš tikrųjų tokie informaciniai pastebėjimai dažniausiai yra finansuojami Rusijos, iki atviro prorusiškos ideologijos naratyvo, pasitelkiant visus įmanomus metodus. Tai dezinformacija, aukos ir nusikaltėlio sukeitimas vietomis, kaltės perkėlimas, provokavimas,istorijos iškraipymas, gąsdinimas ir grasinimas, dalinė tiesa, rėmimasis autoritetais ir citatomis, sovietinė simbolika, apeliavimas į moralines nuostatas, neskaitant pačius niekingiausius – patyčias, menkinimą, šmeižtą.

 Stebėsenos aktų pagrindu pradėjome ir atlikome tyrimus. Nustačius teisės aktų pažeidimus ir remiantis priimtais žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimais, reikalavome pašalinti draudžiamą informaciją arba panaikinti prieigą prie tokios informacijos per 8 val.

Jeigu reikalavimas per nustatytą terminą neįvykdomas arba nėra galimybės nustatyti viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją, kreipėmės į el. informacijos paslaugų teikėjus ar el. ryšių tinklus su nurodymu panaikinti galimybę šią informaciją pasiekti ne ilgiau kaip 72 valandas, o  nurodymus pašalinti šią informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti ilgiau kaip 72 valandas – su teismo leidimu.

Vladimiro BERESNIOVO (Vlaber) piešiniai

Panašūs straipsniai