Nuo strateginių ieškinių kenčiantiems žurnalistams – valstybės garantuojama teisinė pagalba

Siekiant užtikrinti visuomenės interesą, nuo 2024-ųjų pradžio sudaryta galimybė SLAPP bylose (strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo) teisinę pagalbą gauti nevertinant asmens turto ir pajamų. Tai reiškia, kad už žurnalisto profesinę veiklą ir jo skleidžiamą galingų asmenų kritiką pastarieji imasi strateginiais teisiniais veiksmais persekioti tokį žurnalistą, valstybė gali skirti advokatą gynybai nepaisant turimų pajamų ir turto. Kitaip tariant, pagalba garantuojama kiekvienam neteisėtai persekiojamam žurnalistui.

Atkreipiame žurnalistų dėmesį į svarbias Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatas:

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 12 straipsnio 14 punktą, teisę gauti antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į turtinę padėtį turi asmenys, siekiantys pateikti teismui prašymą taikyti procedūrą dėl nesąžiningai pareikšto nepagrįsto ieškinio, kuriuo siekiama pakenkti asmens vykdomai visuomenės informavimo ar kitokiai su viešojo intereso tenkinimu ar gynimu susijusiai veiklai ar atgrasyti nuo šios veiklos. Šių asmenų teisę gauti antrinę teisinę pagalbą įrodo dokumentai, patvirtinantys pradėtą bylos procesą, kuriame asmuo yra atsakovas.

Asmenys, pageidaujantys gauti valstybės lėšomis apmokamą teisinę pagalbą tokiose bylose, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai turėtų pateikti:

  1. Nustatytos formos prašymą. Prašymo formą galima rasti įstaigos internetinėje svetainėje adresu https://vgtpt.lrv.lt/lt/nuorodos/prasymu-formos/.

  2. Dokumentus apie pradėtą bylos procesą, kuriame asmuo yra atsakovas (pavyzdžiui, iš teismo gautas pranešimas, sprendimas, kitų įstaigų patvirtinimas, kad vyksta teisinis persekiojimas, susijęs su visuomenės informavimo veikla ir pan.).

  3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Šio dokumento nereikia teikti, kai dokumentai pateikiami per teisinių paslaugų informacinę sistemą TEISIS.

Dokumentus galima pateikti per TEISIS prisijungus adresu www.teisis.lt arba kitais būdais (elektroniniu paštu, tiesiogiai atvykus). Teikiant elektroniniu paštu nurodytą informaciją, prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ir jis teikiamas elektroniniu paštu slapp@vgtpt.lt.

Taip pat, dėl detalesnės konsultacijos ar pagalbos galima kreiptis į Lietuvos žurnalistų sąjungą (Jogailos g. 11, Vilnius, tel. 861263838, pirmininkas@lzs.lt) arba tiesiogiai į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą  (Odminių g. 3, 01122 Vilnius, tel.  +370 690 02297, asta.slidziauskiene@vgtpt.lt.

LŽS ir NŽKA nario Vladimiro Beresniovo (Vlaber) piešinys

Panašūs straipsniai