Nuo pogrindžio „Vilties“ iki „XXI amžiaus“. 35-eri Edvardo Šiugždos metai spaudos leidyboje

Arvydas Gelžinis, LGGRTC istorikas 

 Balandžio 17-ąją buvęs laikraščio ,,XXI amžius leidėjas ir redaktorius Edvardas Šiugžda būtų šventęs savo aštuoniasdešimtmetį. Deja, 2023-ųjų vasario 28-ąją jis mirė Kaune, o palaidotas senosiose Vilkaviškio kapinėse šalia tėvų ir žmonos. mirusios 1962 metais baigęs Vilkaviškio S. Nėries vidurinę mokyklą, E.Šiugžda studijavo Kauno politechnikos institute. Dirbo radijo inžinieriumi. Kauno radijo montavimų moksliniame tyrimų institute. Nuo 1975 metų dalyvavo katalikiškos pogrindžio organizacijos „Eucharistijos bičiuliai” veikloje, pradėjo rašyti straipsnius į leidinius „LKB kronika“, „Aušra”, „Rūpintojėlis”.

1983-siais E. Šiugžda pradėjo leisti kultūrinės, filosofinės krypties žurnalą „Viltis“, kurio viršelyje buvo psalmės žodžiai: „Atsiųski, Viešpatie, savo dvasią ir atnaujinki žemės veidą.“ Kartu su žmona Livija parengė beveik visas septynių  „Vilties“ numerių medžiagas. 100 puslapių mašinėle spausdinamas leidinys pasirodydavo kas trys mėnesiai. Nelengvas darbas buvo dauginti ir platinti šį leidinį. Nuo 1992 metų Edvardas Šiugžda dirbo laikraščio „XXI amžius“ redaktoriumi, kurį laiką  buvo ir leidinio „Apžvalgos“ vadovas. „XXI amžiui“ jis paskyrė produktyviausius savo gyvenimo metus. 2015-siais, minint 25-ąjį šio laikraščio jubiliejų E. Šiugžda duotame interviu teigė, kad „nors ir valstybinis, bet  Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas daugel metų neteikė finansinės paramos. Priežasčių, aišku, nenurodė, bet žinojome savo nuodėmes – esame už Bažnyčią, tikėjimą, valstybę, tautą.“

Edvardą, tikriausiai, labai skaudino faktas, kad leidinio nerėmė ir  Lietuvos vyskupų konferenciją iš kurios  net nesulaukdavo atsakymų į prašymus. Lakraštį rėmėi kunigai ir pasauliečiai, taip pat pasišventę leidinio platintojai – savanoriai. „XXI amžius“ spausdino daug publikacijų apie partizaninį ir disidentinį pasipriešinimą okupacijos metais, skleidė krikščioniškas ir tautines vertybes. Edvardas Šiugžda pats daug rašė, publikacijas pasirašydamas ir Lino Šalnos slapyvardžiu. Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštį „XXI amžių“ E. Šiugžda redagavo su pertraukomis – iki 2018-ųjų. Kai po skaudžios autoavarijos neteko kojos, iki mirties buvo VšĮ „Naujasis amžius“, leidžiančios ,,XXI amžių”, direktorius.

Už nuopelnus, siekiant Lietuvos nepriklausomybės, 2005-siais E. Šiugždai suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas, 2013 m. liepos 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu jis buvo apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

R.Kaminsko nuotraukoje: Edvardas Šiugžda

 

 

Panašūs straipsniai