NAUJAS ,,ŽURNALISTIKOS” REDAKTORIUS V.ŽEIMANTAS KVIEČIA BENDRADARBIAUTI…

Puikus ilgametis mūsų spaudos profesionalas, LŽS ir NŽKA narys Vytautas Žeimantas – portalo www.lzs.lt  kūrybinis vadovas, nuo šiol  yra ir almanacho ,,Žurnalistika” redaktorius. Kolega viešai kreipiasi į tuos, kuriems yra skirtas jo redaguojamas žurnalas.

 Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija šiemet nutarė suaktyvinti „Žurnalistikos“ leidimą ir vietoje anksčiau per metus leistų dviejų išleisti keturis žurnalo numerius. Koleges ir Kolegas kviečiu aktyviai dalyvauti mūsų profesinio žurnalo leidime, kurį dalinai finansiškai remia ir Medijų rėmino fondas.

 ŽURNALO TIKSLAI: Aktyvinti kritiškai ir kūrybiškai mąstančią visuomenę, skatinti toleranciją ir pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms; Analizuoti kultūros ir pilietinės visuomenės santykį, aktualius procesus; Saugoti ir plėtoti lietuvių kalbos ir kultūrinį tapatumą, skatinti kultūrų dialogą: Rūpintis žurnalistikos etika ir morale, skatinti žurnalistų profesionalumą, tyrinėti žurnalistikos istoriją, atskleisti NŽKA, LŽS, kitų žiniasklaidos organizacijų veiklą

 ŽURNALO UŽDAVINIAI: Siekti užtikrinti profesionaliosios kultūros ir meno įvykių, procesų bei jų atspindžio medijose analizę; Užtikrinti medijų, kultūros ir žurnalistikos reiškinių kritikos ir analizės sklaidą puoselėjant kalbos kultūrą; Įprasminti bei aktualizuoti lietuvių spaudos, kalbos ir knygos atgavimo metus (2024 metais sukako 120 metų nuo lietuvių kalbos atgavimo, o Lietuvos žurnalistų sąjungai 95 !),

 Laukiame jūsų publikacijų, pasiūlymų, patarimų.

Vytautas Žeimantas, žurnalo redaktorius

El. p. vzeimantas@gmail.com

Tel. 8 652 10 638 arba 8 674 66 264

Lietuvos žurnalistų sąjunga, Jogailos g. 11, Vilnius

Panašūs straipsniai