Mus paliko buvęs Kauno radijo vadovas Vladas Stankevičius (1933 10 02 – 2024 03 29)

www.kaunozurnalistai.lt inf.

 

Šiandien iš Vilniaus laidojimų namų Olandų gatvėje į Rokantiškių kapines buvo palydėtas žurnalistas Vladas Stankevičius.

 Juodupėje gimęs ir Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnaziją baigęs, išvažiavo studijoms į sostinę. 1957 metais Vilniaus universitete jam buvo įteiktas žurnalististikos mokslų baigimo diplomas.

 1959 metais Vladas Stankevičius pradėjo dirbti Lietuvos radijo Kauno redakcijoje. Vyr. redaktoriui Feliksui Strumilui išvykus dirbti į Vilnių, kauniečiams 1962-1967 metais  vadovavo V.Stankevičius,  kuris visus skatino kurti autorines laidas, globojo pradedančius žurnalistus.

 Nuo 1968-ųjų aukštaitis Vladas Stankevičius gyveno ir dirbo sostinėje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę jis kelerius metus buvo LR Seimo žurnalistas.

 Kartu su žmona, žinoma televizijos diktore Stase Germanavičiūte -Stankevičiene, velionis užaugino dukrą Jurgą ir sūnų Vladą.

 Nuoširdi užuojauta a.a. Vlado Stankevičiaus šeimai, artimiesiems, giminėms ir buvusiems bendradarbiams.

 

Panašūs straipsniai