,,MES”– PRIEŠ 20 METŲ IR ŠIANDIEN…

2004-ųjų vasrio 16-ąją pirmąkart Kauno žurnalistų namuose susirinko miesto kūrybiniai žmonės. Lietuvos žurnalistų sąjungos nario Vytauto Andrejaičio iniciatyva pakviesti atėjo rašytojai, žurnalistai, režisieriai, operatoriai, fotografai, aukštųjų mokyklų dėstytojai. Septyniolika steigėjų įkūrė kūrybinių darbuotojų klubą ,,MES“, kurio pirmininku buvo vienbalsiai išrinktas LŽS narys Vytautas Andrejaitis (1935-2008).

Klubo nariais tapo Jonas Dirsė, Neonila Strackienė-Tailor, Stasys Dargis, Algimantas Balčiūnas, Kazimieras Dobkevičius, Laimonas Inis, Vytautas Andrejaitis, Vidas Mačiulis, Vaidilutė Volskytė, Rimantas Marčėnas, Vladimiras Beresniovas, Marija Macijauskienė, Vladas Daugėla, Raimundas Yla, Juozas Ruzgas ir Ričardas Šaknys (jo nuotraukoje nėra, bet liko jo įamžinti steigėjai).

Per dvidešimt metų ,,MES“ nariai paliko nemažą kūrybinį derlių – dešimtis romanų, publicistinių knygų ir filmų, keli valstybės patvirtinti tikraisiais meno kūrėjais. Tai džiugūs faktai, tačiau vienas skaičius – 13, liūdina. Tiek ,,MES“ narių jau ilsisi ramybėje, Amžinąjį Atilsį Jiems. Išėjusius – papildė nauji. Iš pirmųjų steigėjų gyvi yra tik keturi…

Klubo ,,MES” fotogalerijoje 2024-ųjų Vasrio 16-tosios renginys Kauno žurnalistų namuose.

2024-ųjų vasario 16-ąją dabartinis, antrasis po V.Andrejaičio, ,,MES“ klubo pirmininkas Vladimiras Beresniovas pakvietė  narius į dvidešimtmečio paminėjimą Kauno žurnalistų namuose. Tą dieną ne visi galėjo dalyvauti, tačiau klubą papildė dvi naujos narės Dalia Poškienė ir Perpetua Dumšienė.

Tris valandas tęsėsi įdomus ir reikalingas klubo renginys. ,,MES“ nariai ne tik pirmąkart pamatė a.a. operatoriaus ir dailininko Stasio Dargio 2004 metais nufilmuotus klubo steigimo vaizdus su prasmingomis buvusiųjų mintimis apie gyvenimą ir kūrybą, puikius ateities sumanymus. Dalis jų – įgyvendinti, kitus teks dabartiniams kūrėjams įgyvendinti. Apie tai ilgai ir įdomiai, pasidalindami savo prisiminimais ir konkrečiai siūlydami, kalbėjo ne tik ,,MES“ steigėjai, bet ir vėliau klubą papildę žiniasklaidos žmonės.

Nuotraukose: ,,MES“ NARIAI prieš 20 metų (viršuje, aut. Ričardas Šaknys) ir ,,MES” šiandien ( autoriai Vladas Dekšnys ir  Silvija Sinicaitė)

Panašūs straipsniai