Jeigu teks pro Varėną važiuot, LŽS narys, fotografas Ramūnas Guiga kviečia užsukt, nepasididžiuot!

„Vietovės, įkvėpusios kūrėjus“. Taip pavadininta Merkinėje gyvenančio fotožurnalisto Ramūno Guigos paroda balandžio 5-ąją atidaroma Varėnos bibliotekoje.  Tai galimybė iš paukščio skrydžio pažvelgti į tas vietas, kurios nutiesia gijas į iškiliųjų rašytojų kūrybą. Vietas, kurios liudija jų minties ir brandos vienybę su gimties aplinka.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus nario Ramūno Guigos fotografijose geometriniu linijų grakštumu skleidžiasi Bistrampolio, Gelgaudiškio dvarų apybraižos, akvareliški Nemuno vingiai, Raudondvario peizažai, didingi milžinkapiai…

Kiekvieną fotografiją parodoje papildo šalia cituojami vietovę apdainavusių ar jos grožio įkvėptų kūrėjų žodžiai: Maironio, Pauliaus Širvio, Šatrijos Raganos ir kitų. Čia susijungia dabarties vaizdas ir dar nuo kitados išlikusi kūrėjo mintis.

Pauliaus Širvio eilėmis prabyla jo išbraidytos Salako apylinkės. „Gal tyčia, / Gal Netyčia / Keliu anuomet ėjom. /Daugiau tylėjom. / O aš – padauža retas. / Suplyšę batai –/ Šaipos. / Kur mano namai? / Po dangum. / Nuo lietaus man kepurė“.
Poeto Petro Panavo žodžiai mums padeda gėrėtis toliais nuo Aukštaitijos Ladakalnio.
Šatrijos Raganos pamėgtų Židikų nuotrauką palydi rašytojos žodžiai: „Raudoniems saulėlydžiams begęstant, / baltų rožių sidabrinės akys žiūri į mane pro langą…“
Pasigėrėsime ne vien Medvėgalio vaizdu. Čia į mus prabyla ir Maironio poezija. „Ant Medvėgalio anuomet / švento Jono naktimis…“
Regis, čia tarsi susirinkę visi Lietuvos regionai su įstabiomis vietovėmis, praturtinti iš jų kilusių, juose gyvenusių ar juos lankiusių kūrėjų mintimis.

Pirmiausia paroda ,,Vietovės, įkvėpusios kūrėjus”, buvo surengta Maironio lietuvių literatūros muziejuje, kuriame dirba Ramūnas Guiga. Dabar jo ekspozicija jau keliauja po Lietuvą. Linkime kolegai sėkmės įamžinant ir garsinant gimtinę!

 

Panašūs straipsniai