Gyvenimas ir Amžinybė visiems yra šalia…

A+A  JURGIS BUDRYS (1941 03 27 – 2024 02 26)

Londone gyvenantį Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narį ANTANĄ BUDRĮ ir jo artimuosius, Lietuvoje staiga mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučia  ir drauge liūdi buvę ,,Kaunas plius” TV ir LRT Kauno redakcijos bendradarbiai. Ramybės, stiprybės, ištvermės, Bičiuli Antanai. Amžinąjį Atilsį Tavo Tėveliui Jurgiui,

Jurgis Budrys pašarvotas Ukmergės laidojimo namuose, Vaižganto g. 3. Atsisveikinimas su velioniu vasario 28 d. (trečiadienį) nuo 17 iki 20.30 val., vasario 29 d. (ketvirtadienį) nuo 09 iki 20.30 val., kovo 1 d. (penktadienį) nuo 10 iki 13 valandos.

Ketvirtadienį, vasario 29 d. 18 val. Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios už velionį.

Karstas išnešamas kovo 1 d. (penktadienį) 13 valandą. Laidotuvės Ukmergės Dukstynos kapinėse.

Panašūs straipsniai