Atsisveikiname su buvusiu LRT žurnalistu, LŽS nariu ARŪNU VAIKUČIU (1961 06 09 – 2024 06 30)

Vidas Mačiulis, LŽS Kauno apskr. sk. pirmininkas

Gimė pirmąjį vasaros mėnesį prie Zalvės ežero, Pakačinės kaime Zarasų rajone,  o paskutinę birželio dieną Kaune baigė žemiškąjį gyvenimą daugeliui Lietuvos radijo klausytojų girdėtas Arūnas Vaikutis. Jo informacijos, komentarai, interviu iš Rygos Lietuvos radijo eteryje buvo girdimas ne tik žinių laidose. Nuo 1996-ųjų Arūnas buvo pirmas ir paskutinis mūsų radijo korespondentas Latvijoje. Ir neatsitiktinai. Dar vaikystėje dėl savo negalios jis buvo gydomas kaimyninėje šalyje, kur puikiai išmoko latvių kalbą, bet nuoširdžiai  visą gyvenimą puoselėjo ir aukštaitišką žodį.

 Baigęs vidurinę mokyklą, Arūnas Vaikutis pasirinko lietuvių kalbos studijas Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultet, ir pradėtus mokslus tęsė atkurtame Vytauto Didžiojo universitete, stažavosi  ir Latvijoje. 1993 metais VDU baigė lietuvių kalbą ir literatūrą, tačiau pasirinko radijo žurnalistiką.  Pirmosios VDU laidos bakalaras  bendradarbiavo su Universiteto Letonikos centru, kuriam vadovavo doc. Alvydas Butkus. Šio nuoširdaus bičiulio paskatintas, A.Vaikutis pasirinko radijo korespondento profesiją ir tapo pirmuoju LRT žurnalistu užsienyje. Išsamiau: (https://www.lrt.lt/naujienos/veidai/14/2310581/kolegos-prisimena-amzinyben-iskeliavusi-aruna-vaikuti-jo-balsa-atpazindavo-visi)

1996 metais Latvijoje dirbantis kaunietis, kaip jis save įvardindavo, buvo priimtas į Lietuvos žurnalistų sąjungą. Darbštų, kūrybingą kolegą 2003-aisiais LRT kolektyvas pripažino metų geriausiu radijo žurnalistu. Gyvenimo penkiasdešimtmečio proga LŽS Kauno apskrities skyrius Arūno kūrybinį darbą įvertino ,,Gintariniu parkeriu”.

Saulėtą Jubiliejinę dieną, Arūną pasveikinęs  jo mamos bute Sąjungos aikštėje, gatvėje dar ir nufotografavau. Tik paprašė jį įamžinti be pažastinių ramentų, be kurių visą gyvenimą negalėjo vaikščioti. Tačiau ta negalia,  jam sugrįžus iš Rygos, netrukdė užsukti ir į Kauno žurnalistų namus, kurie yra netoli jo numylėtos Alma Mater. Visada noriai iš Rygos telefonu dalindavosi įspūdžiais apie Latvijos radiją, pasakodavo apie tenykštę lietuvių bendruomenę, susitikimus su Lietuvos ambasados darbuotojais, darbą su kolegomis latvių žurnalistais.

Gaila, bet jo vienintelis džiaugsmas – dviejų dešimtmečių darbas Lietuvos radijo korespondentu Rygoje, netikėtai baigsėsi. LRT panaikino tokį etatą. Nebuvo išgirstas Vytauto Didžiojo universiteto  ir Lietuvos žurnalistų sąjungos prašymas – nepalikti likimo valiai A.Vaikučio, kuris iš savo kuklaus atlygio Rygoje, dar turėjo padėti ir sunkiai  Lietuvoje gyvenančiai mamai.  Deja…

Iš Latvijos sugrįžęs į Kauną, Arūnas Vaikutis ne tik nesurado darbo, bet ir savanoriškai paliko Lietuvos žurnalistų sąjungą, vis rečiau bendravo ir su Vytauto Didžiojo universitetu. 

VDU Letonikos centro vadovė dr. Kristina Vaisvalavičienė, kuri tik su a.a. Arūno pusesere ir pusbroliu, nes daugiau artmųjų nėra,  rūpinasi laidotuvėmis, atsisveikinimo tekste taip parašė: ,,Empatiškas ir visuomet pasiruošęs visiems padėti bei gebantis operatyviai spręsti problemas, A.Vaikutis gyveno ir dirbo sunkiomis sąlygomis, kurios jam, turinčiam įgimtą vaikščiojimo negalią, dažnai buvo sekinančios ir morališkai žeidžiančios. Tačiau jo noras dirbti ir būti reikalingam buvo stipresnis…”

2020-siais Kaune mirus mamai Anastazijia Danguolei Vaikutienei, kuri visą gyvenimą  rūpinosi sūnumi, Arūnas liko ne tik vienas, bet jį užklupo  naujos, nepagydomos ligos.

 Kauno ligoninėje baigėsi sunkus ir sudėtingas Arūno Vaikučio gyvenimo kelias. Bet, kaip vienąkart  man sakė jo mama, žmogaus erškėčių kelias žemėje – jį atveda į dangaus karalystę. Tegul žurnalistinė Arūno dvasia dabar ramiai gyvena rojuje…

Atsisveikinimas su a.a. Arūnu Vaikučiu laidotuvių namuose ,,Užuojauta” (Sąjungos a.3, Kaunas) šeštadienį nuo 16 iki 21 val., urna išnešama sekmadienį,13 val.

Laidotuvių rytą 8 val. Šv.Juozapo bažnyčioje (Panerių g. 72) už velionį  bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės Vainatrakio kapinėse.

 

Panašūs straipsniai