Apie darbštųjį kultūros puoselėtoją Alfą Pakėną (1953 04 20 – 2024 06 21) bylos knygos ir mūsų prisiminimai

LŽS narė Dalia Poškienė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė

Eidamas septyniasdešimt antruosius metus po sunkios ligos mirė žinomas kaunietis kultūros puoselėtojas Alfas Pakėnas. Gimė jis Ukmergės rajone, Deltuvos apylinkėje, Trainių kaime. Mokėsi Jakutiškių pagrindinėje ir Deltuvos vidurinėje mokyklose, Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo mokytoju Ukmergės ir Širvintų rajonuose, rajono laikraščių „Gimtoji žemė“, „Ukmergės diena“ žurnalistu. Ilgus metus A. Pakėnas vadovavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus Vaižganto memorialiniam butui-muziejui, daugiau kaip dešimtmetį – Lietuvai pagražinti draugijos Kauno skyriui, o nuo 2019 m. ir Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas, XXVII knygos mėgėjų draugijos narys.

A. Pakėnas aktyviai bendradarbiavo respublikinėje ir rajono spaudoje, jo publikacijos, eilėraščiai, esė buvo spausdinami Kauno kultūros ir meno savaitraštyje „Nemunas“, laikraštyje „XXI amžius“, žurnale „Naujoji Romuva“ ir daugelyje kitų leidinių. Prieš kelerius metus jis buvo priimtas į Lietuvos žurnalistų sąjungą.

Alfas Pakėnas buvo Deltuvos kultūros almanacho “Eskizai” redakcinės kolegijos narys, 2009 m. buvo išleistas jo redaguotas Žaliakalnio kultūros almanacho pirmas numeris „Fontanas“. A. Pakėno eilėraščiai publikuoti almanachuose „Poezijos pavasaris“ (1999 ir 2002), „Kūryba“ (2005) ir kt. leidiniuose. 1997 metais Rytų Lietuvos literatų kūrybos konkurse jis pelnė geriausio publicisto vardą. 2019-aisiais A. Pakėnas tapo Vaižganto literatūrinės premijos laureatu, pelnė literatūrines Vlado Šlaito ir „Žydinčios vyšnios šakelė“ premijas.

XXVII knygos mėgėjų draugijos kartu su Lietuvai pagražinti draugija ir Pasaulio lietuvių centru išleistoje knygoje „Tautos kuriama Lietuva“ Alfas Pakėnas publikavo straipsnį „Jo adresatas buvo Lietuva. Poetas Justinas Marcinkevičius – LPD Garbės pirmininkas“. Gražų leidinį puošia kelios nuotraukos, liudijančios apie A. Pakėno veiklą šiose draugijose.

Nesuskubo surinkti visų „budinčiojo užrašų“, nesuskubo mums pasakyti jautrių žodžių. Apie Jį, darbštųjį kultūros puoselėtoją, bylos knygos ir prisiminimai. Ilsėkis ramybėje, mūsų bičiuli.

***

 Urna su velionio A.Pakėno palaikais birželio 23-ąją, sekmadienį, 11 val. bus pašarvota Ukmergės laidojimo namuose ,,Ritualija” (Žiedo g.17). Laidotuvės pirmadienį Deltuvos kapinėse.

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

…TIKRAI KAUNAS PILNAS KULTŪROS!

PERPETUA DUMŠIENĖ, LŽS IR NŽKA NARĖ Jau seniai  norėjau kolegiškai padėkoti leidinio „Kaunas pilnas kultūros” kūrybinei grupei, kuriai…