AMŽINĄJĮ ATILSĮ. ŽURNALISTAS POLIKARPAS RAGOŽIS (1940 08 30 – 2024 03 28)

VIDAS MAČIULIS, LŽS Kauno apskr. sk. pirmininkas

,,Gerieji darbai pasilieka

Šviesioje atminty draugų.

Todėl negęstanti viltis rusena,

Išlieka Dievui ir artimui brangus.“ –  prelatas, poetas Vytautas  Vaičiūnas

Šįryt pasiekė el. laiškelis: ,,Jums rašo Polikarpo Ragožiaus, Jūsų buvusio bendramokslio, kolegos, dukterėčia. Noriu pranešti, kad Polikarpas mus paliko… Dar jam esant  šioje žemėje, kalbėjome šia tema, ir jo prašymu perduodu šią žinią“.

Liūdna žinutė, kurią po Prisikėlimo šventės atsiuntė Vida Ragožytė – Biekšienė. Bebaigdamas aštuoniasdešimt trečiuosius netikėtai mūsų Polis, taip jį vadindavome, iškeliavo amžinybėn. Gyveno vienas, nesirgo, bet rado jį amžinai užmigusį…

Lygiai prieš 60 metų sutikau Polį Laisvės al. KPI trečiuose rūmuose, kur įsikūrė Vilniaus universiteto Kauno fakultetas ir vyko stojamieji egzaminai į žurnalistikos specialybę. Kolega buvo vyresnis, jau grįžęs iš sovietinės armijos tarnybos, bet nenusivilkęs dėvėtos uniformos. Ne tik kartu įstojome, bet ir abu 1970 metais Vilniaus universitete įgytus žurnalistų specialybės diplomus gavome. Dar studijuodamas jis dirbo Kauno ekskursijų biure, labai mylėjo tą profesiją, išmoko ispanų kalbą. Lietuvos radijo ir televizijos Kauno redakcijoje, įkūrus mokomųjų laidų skyrių, buvęs bendrakursis prisijungė prie mūsų kolektyvo. Darbštus, reiklus, principingas skyriaus vadovas iš savęs ir kitų daug reikalavo, nes prie ekrano mokėsi ne tik studentai, bet ir moksleiviai. Kolega buvo priimtas į Lietuvos žurnalistų sąjungą.

Panaikinus mokomųjų laidų skyrių, P.Ragožis paliko Lietuvos radijo ir televizijos redakciją. Daug metų, iki išeinant užtarnautan poilsin, jis dirbo laikraščio ,,Ūkininko patarėjas“ redakcijoje. Tvirto, kariško charakterio žurnalistas paliko ne tik redakciją, bet ir LŽS, gaila, bet atsisakė bendravimo. Polis man, o aš jam buvom vienas kitam už daug ką dėkingi, tačiau daugiau jau nepasikalbėsime. Tik prie Polio kapo duobės aš Jam galėsiu ištarti paskutinius atsisveikinimo žodžius.

Balandžio 3-ąją, trečiadienį, 14.00 val. iš ,,Tylos namų“ (Jonavos g. 220), kur yra pašarvotas,  į amžinojo poilsio vietą Šaravų kaimo (Kėdainių raj.) kapines išlydimas staiga miręs žurnalistas

POLIKARPAS  RAGOŽIS (1940-2024).

Velionio sūnų Paulių, dukterėčią Vidą, gimines, buvusius Vilniaus universiteto bendramokslius, Kauno ekskursijų biuro, LRT Kauno televizijos, laikraščio ,,Ūkininko patarėjas“ bendradarbius liūdną atsisveikinimo dieną nuoširdžiai užjaučia Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyrius.

 

 

Panašūs straipsniai