Antano Jankausko knyga „Mozūrų grožio pavilioti”

Prof. Aleksandras VITKUS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Žiniasklaida, net ir gausi internetinė,  neturi galimybių visur dalyvauti ir pranešti apie įvykius ir  renginius. Tačiau kai tenai dalyvauja LŽS Kauno skyriaus nariai, sulaukiame jų pranešimų.

 Lietuvos energetikos instituto konferencijų salėje įvyko retrospektyvinė popietė. Jos  metu buvo prisiminta  Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės (KHE) atsiradimo priežastis, instituto mokslininkų įtaką jėgainės vietos parinkimui ir jos reikšmę Kaunui bei tuometinei šaliesenergetikai. Renginio metu žodžiais ir fotonuotraukomis buvo iliustruoti Nemuno vandenimis užlietų kaimo žmonių išgyvenimai ir likimai. Buvo pristatyta Antano Jankausko parengta prisiminimų knyga „Mozūrų grožio pavilioti“. Renginyje knygą „Mozūrų grožio pavilioti“ Knygą pristatė jos  recenzentas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys  prof. Aleksandras Vitkus. Pateikiame kauniečio kolegos A.Vitkaus mintis

***

Taip jau sutampa, kad šiemet Vėl, įgyvendinant projektą ir tiesiant Rail Baltica geležinkelį, atlaisvinami žemės plotai, griaunami namai. Jeigu Lietuva nori tapti gerovės valstybe, tenka aukoti žmonių likimus. Taip buvo ir bus.

Prieš 64 metus užtvenkus Nemuną, iš Kauno marių dugno buvo iškelti 35 kaimai, kurių gyventojai iki šių dienų prisimena ir pasakoja to krašto istorijas. Jau kelinti metai didelio susidomėjimo sulaukiantis renginys „Pėdos marių dugne“, atskleidžiantis ne tik Kauno rajono Samylų krašto savitumą ir unikalumą, skulptūrų parką ant vandens, bet ir visų Kauno marių užlietų kaimų istoriją, tame tarpe ir Mozūrų kaimo.

Tų dienų vaikų, tėvų, giminių bei draugų namai buvo palaidoti po vandenių. Todėl jie grįžta prisiminimais į tas dienas, kai ir medžiai buvo dideli, ir grožis buvo neišpasakytas. Antano Jankausko knyga „Mozūrų grožio pavilioti“ grįžo vaikystės prisiminimais, kurie persipina su meilę tėvui ir motinai. Skaitant knygą, kurios papildomas pavadinimas ,,Šeimos gyvenimo slenksčiai” gali vaizdžiai įsivaizduoti aprašomus prisiminimus.

  1. Jankauskas jautriai aprašo tėvo, o po jo mirties trisdešimt dvejus mamos našlystės metus, dviejų brolių likimus. Įdomus yra ir mylimo anūko Mindaugo prisiminimai, kaip rašoma apie jo apsilankymą pas „dugninius“ (atkeltų nuo marių dugno): „Pamenu močiūtės pasakojimus apie tą skaudų jiems perkėlimą, kai jie turėjo vežimais, paskubom persikelti, iš naujo perstatyti trobesius“. Paskutinė Mindaugo frazė atskleidžia labai artimą ryšį su močiūte: „Bet aš išėjusius jaučiu kasdien – tarsi mano „angelą sargą“.

Ne visos mamos moka priimti savo sūnų draugus, rasti su jais bendra. Antano mama mielai draugauja ne tik su kaimynais, bet ir A.Jankausko bičiuliais ir  bendradarbiais. Aktyviai domisi Kauno naujienomis, prisitaikė prie Palemono ramybės. Ne veltui atsiminimais pasidalino mamos draugės, pažįstami, anūkai. Sunku rasti kitą knygą, kurioje taip šiltai, nuoširdžiai būtų aprašyta moteris, neturinti apdovanojimų, mokslinių vardu, tačiau turi paprasta vardą „mama“.

Antroji knygos dalis „Trise prie apvalaus stalo“. Tai neįprastas rašymo būdas, kai reikia itin sutelkti dėmesį, kad suprastum tolimesnį klausimų svarstymą. Ir tai pavyko. Trise – Raimundas Pranckevičius, gydytojas Sigitas Pranskevičius, krikšto mama Bronė Jankauskienę ir dar vienas veikėjas, kuris įvardinamas kaip autorius ir režisierius –  diskutuoja apie vaikystės Nemuną, privestinį persikėlimą iš kaimo, „prarastos kartos“ fenomeną, turto palikimą išėjus anapilin ir kita.

Puiki knyga ,, Mozūrų grožio pavilioti”  baigiasi Antano Jankausko mamos bloknotėlyje surastais partizanų eilėraščiais. Paskutinis paskutinis akordas yra autoriaus marčios Jūratės Jankauskienės (dabar Kauno m. tarybos narės) eilėraštis „Kauno marių užlietiems kaimams“:

Neliko namų jau medinių,

Smutkelių berželiuos, kiemuos.

Neliko jaunamarčių skrynių,

Švelniųjų rankelių Mamos.

 

Nedūzga bitelės, Ir obelys tuščios,

Ir kerpėm apaugęs jau šulinys.

Užklydęs keleivis pečiais tiktai gūžčios –

Pradingę sodybos. Jau nieks nebegrįš.

Nuotraukose: (viršutinėje) LŽS narys prof. Aleksandras Vitkus; (apatinėje) knygos ,,Mozūrų grožio pavilioti” atutorius Antanas Jankauskas

 

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

Gyvenimas yra labai trumpas…

Gyvenimas yra labai trumpas. Mes tai kartojame, apie tai kalbame, tačiau giliai neišgyvename, neaprėpiame. Regis, viskas gerai ir…