Kauniečių renginys, skirtas knygų ir laikraščių leidėjui Endziui Jagomastui

Dalia Poškienė, XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė, LŽS narė

Visuomenininko, XXVII knygos mėgėjų draugijos nario dr. Raimundo Kaminsko iniciatyva Kaune buvo pagerbtas Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, bibliofilo, leidėjo, Tilžės akto signataro Enzio Jagomasto  (1870 – 1941) atminimas.

 

Enzys Jagomastas – vienas žymiausių XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Mažosios Lietuvos kultūros veikėjų. Savo prasmingą gyvenimą jis paskyrė lietuviškai knygai. E.Jagomastas  gimė Lumpėnuose, netoli Rambyno kalno ir Martyno Jankaus išgarsintų Bitėnų. Tenai lankė pradinę mokyklą.1884 metais persikėlė į Tilžę ir  pradėjo mokytis spaustuvininko amato, skaitė lietuviškas knygas, laikraštį „Aušra”.

Tilžėje dirbo lietuviško laikraščio „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ (1890-1896) atsakinguoju redaktoriumi. Savo lėšomis išleido Maironio poemą „Tarp skausmų į garbę” (1895) ir tapo pirmuoju jos leidėju. Bendradarbiavo ir „Naujojoje lietuviškoje ceitungoje”.1896 metais įkūrė spaustuvę „Lituania”, leido lietuviškus laikraščius: „Laukininkas”, „Svečias”, „Naujasis Tilžės keleivis”, „Lietuviškas laiškas”, „Aušra“, „Namų prietelius” ir kitus periodinius leidinius.

   1914 metais E. Jagomasto įkurtoje spaustuvėje buvo spausdinami net trys Prūsų lietuvių laikraščiai: ,,Pagelba”, ,,Savaitraštis”, ,,Varpas”. Savo lėšomis  paruošė Maironio poemą „Tarp skausmų į garbę” (1895) ir tapo pirmuoju jos leidėju. Po nepriklausomybės  atgavimo, 1919-1923 metais, E. Jagomasto spaustuvė leido knygas, kurios iš Tilžės pasiekdavo ir Lietuvą. Nuo 1937-ųjų spaustuvei, kuri dirbo iki 1941-ųjų, vadovavo sūnus Dovas. Per 45 veiklos metus „Lituania” išleido  370 knygų, brošiūrų, 20 periodinių leidinių.

 

Klaipėdos krašto sūnaus palikimas saugomas ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje, o ,,Lituania“ spaustuvės archyvas ir E. Jagomasto dienoraštis –  Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Vertingiausios Enzio Jagomasto knygos išvežtos į Vokietiją. 

  Renginio dalyviams Kauno technologijos universiteto bibliotekos retų spaudinių grupės vadovė Edita Korzonaitė parengė parodą iš E.Jagomasto palikimo. Fonde saugojami leidiniai byloja apie nepaprasto darbštumo, lietuvybės puoselėtojo E. Jagomasto ir jo šeimos darbus. Apie tai renginio metu kalbėjo dr. Martynas Purvinas ir dr. Raimundas Kaminskas. 

 

Raimondo KAMINSKO fotoreportažas iš renginio Kauno tachnologijos universitete

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

Gyvenimas yra labai trumpas…

Gyvenimas yra labai trumpas. Mes tai kartojame, apie tai kalbame, tačiau giliai neišgyvename, neaprėpiame. Regis, viskas gerai ir…