Tiesus ir prasmingas LŽS narės kaunietės Vaidos Milkovos kelias žiniasklaidos pasaulyje

Vidas Mačiulis, LŽS Kauno apskrities skyriaus pirmininkas

Pažiūrėkite  šiandien ,,Kauno dienos“ laikraščio metriką ir pamatysite triskart  įrašytą Vaidos Milkovos pavardę. Iki šiol buvusi ir likusi teminio puslapio ,,Lietuva“, taip pat priedo  ,,Sveikata“ redaktorė, patvirtinta ir laikraščio vyr. redaktoriaus pavaduotoja. Nors kolegė nesureikšmina šio fakto, bet Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyrius, kurio nare ji yra, džiaugiasi Vaidos Lanauskaitės-Milkovos kūrybiniu keliu. Profesinė kūrybinė sąjunga ją nuoširdžiai pasveikino ir visiems pristato, nes ,,Kauno diena“, kaip ir kiti laikraščiai, paprastai, nerašo apie pasikeitimus redakcijose, nesupažindina su puikiais žurnalistai.

1997-taisiais Vytauto Didžiojo universitete gavusi lietuvių literatūros specialybės bakalauro laipsnį bei anglų kalbos ir literatūros sertifikatą, šauni studentė dar atsiėmė Vilniaus universiteto ir Atviros Lietuvos fondo žurnalistikos profesinių studijų diplomą.

Vaidutė, kaip ją vėliau meiliai vadino kolegos (penkerius metus man teko kartu dirbti po vienu ,,stogu“), iš to paties VDU ir LRT Kauno redakcijos kiemo S.Daukanto  gatvėje, niekur nepasuko. Po studijų iš karto  buvo priimta Lietuvos radijo ir televizijos TV laidų redaktore. Rengė reportažus socialinėmis ir kultūrinėmis temomis. 2000-taisiais, Vytauto Didžiojo universiteto Tarptautinės teisės ir politikos mokslų institute įgijusi žurnalistikos ir viešųjų ryšių specialybės magistro laipsnį, jau buvo paskirta Lietuvos radijo korespondente Kaune. Porą metų  ji buvo nepakeičiama LRT radijo žinių, ,,Ryto garsų“, ,,Lietuvos dienos“, ,,Kultūros savaitė“ autorė.

Vaidą, kai ji ketverius metus buvo viešosios įstaigos ,,Kauno radijas ir televizija“ TV redaktorė,  gerai įsiminė ,,7 Kauno dienos“ žiūrovai ir jos vedamas diskusijų laidas ,,Gyvenimas iš arti“. Palikusi Kauno rajono savivaldybės administracijos ryšių su visuomene tarnybos vedėjos pareigas, 2008-aisiais nuoširdi, darbšti, atsakinga profesionali žurnalistė tapo UAB ,,Diena Media News“ kolektyvo nare. Vyresnioji reporterė rengė publikacijas istorijos, kultūros, paveldo temomis, rašė straipsnius ,,Santakai“.

Nuo 2015-tųjų Vaida Milkova – ,,Kauno dienos“ temų redaktorė, ketverius metus redagavo ,,Kauno rajono dieną“, o pastaruosius ketverius metus, pakeitusi ilgametę Marijaną Jasaitienę, populiarų laikraščio priedą ,,Sveikata“. O nuo šių metų vidurvasario šaunioji Vaida Milkova – ,,Kauno dienos“ vyr. redaktoriaus Arūno Andriuškevičiaus pavaduotoja. Nėra abejonės – ji buvo, yra ir liks atsakinga, nes toks Vaidos charakteris.

 

LŽS Kauno apskrities skyriaus valdyba linki V.Lanauskaitei-Milkovai savo kūrybine veikla ir asmeniniu pavyzdžiuir toliau garsinti žurnalisto, ,,Kauno dienos“ vardą. Neatsitiktinai pateikėme kolegės mokslo ir darbo pristatymą, nes laikraščių skaitytojai, paprastai nieko nežino apie korespondentus ar redakcijų vadovus.

Arūnas Andriuškevičius, savo žurnalistinį darbą pradėjęs ,,Kauno dienoje“,  dabar yra redakcijos vyr. redaktorius, o Tadas Širvinskas – ,,Diena Media News“ direktorius. Visi redakcijos kūrybiniai darbuotojai, ne tik Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai, gali daug ką apie save papasakoti. Tai mūsų svetainės skaitytojams ir parašys pati Vaida Milkova. Deja, laikraščių ir žurnalų redakcijos norėdamos būti kuklios, nerašo apie saviškius, nesupažindina su jų gyvenimu ar pomėgiais, nors tai keltų žurnalistų autoritetą, o skaitytojams didesnę pagarbą jiems. Televizija ir radijas vis pristato savo darbuotojus, apie juos daug rašo kita žiniasklaida. Kol dar egzistuoja www.kaunozurnalistai.lt,  saviškius vis pristatys kaunietiškas portalas.

Dar kartą, su naujomis, atsakingomis ir garbingomis pareigomis, LŽS nare Vaida Milkovą. Rytoj laukiame Tavo rašinio apie … save, kad ir kiti ,,išdrįstų“ tai ,,daryti“!

Regimanto Zakšensko nuotr.

 

 

Panašūs straipsniai