Prieš 90 metų laikraštis ,,Der Volksdeutsche“ taip rašė apie Klaipėdą…

Vilius KAVALIAUSKAS, žurnalistas, istorikas, kolekcininkas

933-ieji tapo fatališkais Vokietijai. Atėję į valdžią, naciai pradėjo pūsti karo ugnį. Jie siekė gauti valdžią ir vokiškalbių gyventojų turinčioje Klaipėdoje.

Netrukus JAV, Arizonos firmoje „Valkyrie Historical Auctions“ Mesoje, parduos Klaipėdos seimelio rinkimams skirtą propagandinį leidinį. Naciai tuo metu buvo desperacijoje – 1932 m. Tautų Sąjunga apgynė Lietuvos veiksmus Klaipėdoje.

Dešinios jėgos Mažojoje Lietuvoje laukė Hitlerio pergalės Vokietijoje ir tikėjosi, kad tai atves juos į pergalę Klaipėdoje. Berlyne atspausdintas propagandinis 12 puslapių laikraštis „Der Volksdeutsche“ antraštėmis šaukė: „Jie (lietuviai) atėjo pas mus svečiais, o dabar…“

Reikia pasakyti, kad Lietuva parodė pavyzdį Europai: nepaisydama grasinimų, per teismus pastatė Klaipėdos nacius į vietą. Gaila, kad neilgam.

Bent vienam muziejui ar archyvui vertėtų įsigyti šį leidinį, liudijantį nelengvus galvosūkius tuometinei Lietuvai. 55 doleriai  – nėra milžiniška suma.

 

Panašūs straipsniai