Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos paaiškinimas

Kas vyksta po to, kai mūsų Tarnybą pasiekia Jūsų skundas? 

*** Pirmiausia, skundą peržiūrime ir įvertiname jo atitikimą reikalavimams. Esant poreikiui, surenkame papildomą informaciją iš skundo teikėjo bei kitų reikalingų šaltinių.

*** Įvertinę gautą informaciją pradedame tyrimą.

*** Tyrimo metu nustačius įstatymo pažeidimų, žurnalistų etikos inspektorius gali priimti sprendimą reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas arba skleidėjas pažeidimus pašalintų.

*** Dažnu atveju skundo išnagrinėjimas ir sprendimo priėmimas dar nereiškia, kad pažeista pareiškėjo teisė buvo apginta visa apimtimi. Veiksmingai žmogaus teisių gynybai užtikrinti svarbu, kad žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas būtų įvykdytas.

*** Didžioji dalis ŽEIT sprendimų, perduotų atsakingoms šalims, būna įvykdomi.

Vis tik, sieksime didinti viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų atsakomybę visuomenei už informacijos teikimą efektyvinant sprendimų vykdymo kontrolę. Tam pasitelkiamas administracinės atsakomybės taikymas.

 

Nuotraukoje: Žurnalistų etikos inspektorė Gražina Ramanauskaitė

 

 

 

Panašūs straipsniai