Tarptautinė žurnalistų federacija suspendavo Rusijos propagandistų sąjungos veiklą

Tarptautinė žurnalistų federacija (IFJ) sustabdė Rusijos žurnalistų sąjungos (RUJ) narystę po federacijos pasaulinio vykdomojo komiteto balsavimo.

RUJ narystė buvo nedelsiant sustabdyta po to, kai Vykdomoji valdžia patvirtino „laikiną sprendimą pašalinti“ – tai didžiausia sankcija pagal vykdomosios valdžios įgaliojimus už „elgimąsi prieštaraujant federacijos principams ar tikslams…“.

Toks sprendimas buvo priimtas atlikus tyrimą dėl RUJ elgesio po Rusijos invazijos į Ukrainą ir RUJ skyrių sukūrimo aneksuotose Ukrainos teritorijose – žingsnį sąjunga atsisakė persvarstyti.

Pagal IFJ taisykles tik federacijos pasaulinis kongresas gali priimti galutinį sprendimą pašalinti filialą, tačiau pagal 16 taisyklę „Laikiną sprendimą pašalinti narį gali priimti Vykdomasis komitetas, tinkamai išnagrinėjęs aplinkybes ir suteikęs du trečdalius dalyvaujantys komiteto nariai balsuoja už tai. Apie kiekvieną tokį sprendimą nedelsiant pranešama atitinkamai narei. Narys gali apskųsti sprendimą kitam Kongresui, kuris patvirtins arba panaikins sprendimą, tačiau tuo tarpu narys yra sustabdytas.

IFJ prezidentas Dominique’as Pradalié sakė: „IFJ yra organizacija, sukurta remiantis tarptautiniu solidarumu, bendradarbiavimo tarp narių sąjungų principais ir pagarba visų žurnalistų teisėms. Rusijos žurnalistų sąjungos veiksmai steigiant keturis skyrius aneksuotose Ukrainos teritorijose akivaizdžiai sugriovė šį solidarumą ir pasėjo susiskaldymą tarp seserinių sąjungų.

„Yra tokių, kurie sako, kad turėjome veikti greičiau. Mums taip pat svarbu, kad elgėmės griežtai pagal savo taisykles ir konstituciją,“ – pridūrė jis.

IFJ informacija

 

Panašūs straipsniai