Atsisveikinimas su LŽS pirmininko Dainiaus Radzevičiaus broliu Rimantu

Kas amžina šitoje žemėj
Kas laikina, tiek težinau,
Kad žemė tau tariant Amen,
Dar kužda: ..Pabūk čia sūnau“ (Bernardas Brazdžionis).
 
 
Liūdna žinia šiandien pasiekė Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininką Dainių Radzevičių.
Vilkaviškyje staiga mirė jo mylimas brolis Rimantas. Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdybos ir visų žurnalistų vardu skaudžios netekties valandą nuoširdžiai užjaučiu velionio šeimą, kolegą Dainių, jo tėvelį, gimines, artimuosius, draugus. Stiprybės ir Dievo palaimos.
 
Amžinąjį atilsį Rimanto Radzevičiaus palaikai bus pašarvoti Vilkaviškio katedros salėje.
 
Atsisveikinimas su velioniu rugsėjo. 3-čiąją, šeštadienį , nuo 16.00 val. Laidotuvės pirmadienį 15.00 val.

Panašūs straipsniai