Agentūros ELTA įkūrimo šimtmečiui – virtuali paroda

ELTA informacija

Artėjant naujienų agentūros ELTA įkūrimo šimtmečiui Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA) parengė virtualią parodą „Lietuvos telegramų agentūrai ELTA – 100“. Parodoje eksponuojami valstybės archyve saugomi 1920-1990 metų dokumentai. Eltos rašytinių dokumentų fonduose ir fotodokumentų kolekcijose saugomi ir veiklos dokumentai, ir žinutės iš kasdienio gyvenimo bei jas užfiksavusios nuotraukos. Paroda papildyta Eltos fotokorespondentų „pagautomis“ šių dienų agentūros gyvenimo akimirkomis.
Untitled_1.jpg
Užsienio reikalų ministro įsakymu 1920 m. kovo 8 d. buvo paskirtas Lietuvos telegramų agentūros ELTA direktorius. Agentūros steigėju ir pirmuoju direktoriumi tapo šveicarų kilmės mokslininkas, už nuopelnus tarpukario Lietuvos valstybei gavęs šalies pilietybę – Juozas Eretas. Lietuvos telegramų agentūra ELTA, suformuota užsienio valstybių telegramų agentūrų pavyzdžiu, buvo to meto modernaus tarptautinio informacijos sklaidos tinklo dalimi. Ji teikė užsienio valstybėms ne tik naujienas, bet ir bendros informacijos pranešimus apie Lietuvą, atliko reprezentacinę funkciją, informavo užsienį apie naujai susikūrusią valstybę, kartu informuodavo Lietuvos vidaus spaudą apie įvykius užsienyje.
Pirmąjį agentūros veiklos dvidešimtmetį užbaigė prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas. Netrukus nepriklausoma Lietuvos Respublika tapo Sovietų Sąjungos dalimi, o Lietuvos telegramų agentūra ELTA – Sovietų Sąjungos informacijos agentūros (TASS) padaliniu. Nebegalinti laisvai veikti agentūra buvo priversta skleisti angažuotą, ideologinę informaciją. Naujoje sistemoje nebegalėję dirbti ir gyventi intelektualai, tarp jų ir J. Eretas, pasitraukė į Vakarus. Dalis išeivių, susibūrę į Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK), leido Lietuvos telegramų agentūros ELTA informacinius biuletenius anglų, italų, prancūzų, vokiečių, arabų bei lietuvių kalbomis. Taip buvo tęsiama tarpukariu susiformavusi tradicija objektyviomis žiniomis pasaulį informuoti apie Lietuvą.
Atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką, Lietuvos telegramų agentūra ELTA grįžo prie tarpukario tradicijų ir veikė kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacijos agentūra. 1995 m. Lietuvos telegramų agentūra tapo nepriklausoma akcine bendrove. Šiandieninės Eltos misija – operatyviai ir nešališkai informuoti visuomenę ir taip padėti kurti brandžią pilietinę visuomenę bei efektyviai veikiančią liberalią demokratiją Lietuvos valstybėje.

Panašūs straipsniai