Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje lankėsi LR Seimo atstovai

Vilma KERŠIENĖ, LRTK vyr. specialistė
Pasitr._sveciai_1_II.jpg
Liepos 2-ąją, trečiadienį,. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) surengtame pasitarime lankėsi LR Seimo atstovai.

Tai Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovai ir komitetų patarėjai. 


Pasitarime taip pat dalyvavo Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos prezidentė Vaiva Žukienė. Seimo nariai buvo LRTK pakviesti siekiant juos supažindinti su komisijos veikla, reguliuojamos rinkos tendencijomis bei aktualiausiomis problemomis.

Pasitar.svec._9_II.jpg
Lietuvos radijo ir televizijos komisija yra nepriklausoma Seimui atskaitinga institucija, ji taip pat yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo ir retransliavimo bei užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais, todėl šis vizitas buvo planuotas, laukiamas ir produktyvus.Pasitr._sveciai_8_a_II.jpg

Komisija, reguliariai stebėdama ir analizuodama situaciją audiovizualinės žiniasklaidos rinkoje, parengė ir susitikimo metu pristatė pastarųjų metų retransliuojamų televizijos programų turinio apžvalgą, aptarė rusakalbės televizijos padėtį Lietuvoje informacinio karo kontekste, rusiškų programų jurisdikciją, audiovizualinės rinkos tendencijas ir pagrindines jos reguliavimo problemas bei iššūkius.
Pasitar.sveciai_7_II.jpg

Ypatingas dėmesys buvo skirtas informacinio saugumo klausimams, aptarti propagandos bruožai ir jos daroma įtaką žiūrovams, kartu ieškota sprendimų, kaip pasiekti, kad žiūrovas sugebėtų atskirti propagandą ir ją tinkamai vertinti bei turėtų galimybę gauti alternatyvią informaciją.


pasitrarim._sveik._II.jpg
Seimo atstovai pritarė iškeltų problemų aktualumui bei neatidėliotinų sprendimų būtinumui ir išreiškė visokeriopą palaikymą ir paramą priimant reikiamus sprendimus ir teisės aktų pakeitimus. 


 Komisijos iniciatyva šį rudenį Vilniuje nuspręsta surengti tarptautinę konferenciją, kurioje bus nagrinėjami LRTK pasitarime aptartais bei kitais aktualiais audiovizualinės rinkos reguliavimo klausimais.
P.S. 2014-ųjų liepos 22-ąją LRTK išvažiuojamasis posėdis bus rengiamas Kauno žurnalistų namuose (V.Putvinskio g. 48), prieš tai aplankant visas mieste dirbančias radijo ir televizijos stotis. Posėdžio metu bus aptariama kaip redakcijos vykdo licencijose įrašytus laidų rengimo įsipareigojimus, kokia programų struktūra, turinys, kokybė.


Nuotraukose: LRTK pasitarimo, kuriame dalyvavo Lietuvos respublikos seimo atstovai, akimirkos. Liepos 3-ąją Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Edmundas Vaitiekūnas švenčia šešiasdešimt penktąjį  gimtadienį. Tą proga, sulaukus gražios gyvenimo vasaros, jubiliatą Lietuvos Seimo ir Ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus vardu pasveikino LR seimo informacinės visuomenės plėtros komiteto vadovas Mindaugas Bastys


www.kaunozurnalistai.lt

Panašūs straipsniai