Adomas SUBAČIUS. Linksmas sveikatos pasitikrinimas aštuoniasdešimtmečio proga

Suba__ius_II.JPG19. ANTRĄKART VĖL PAS PSICHIATRĄ

 

Dažnai sakoma, kad psichiatras panašus į psichą. Tas, pas kurį patekau, labiau panėšėjo į seimūną. Kiek jis išmanė psichikos reikalus, galas žino, bet pirmiausia paklausė, kuo jis galįs man padėti. Klausimas kiek suglumino. Dieve mano, ką galiu žinoti jo galias!

 Tegul jis pats sprendžia, kuo gali padėti, mano reikalas paaiškinti, nuo ko reikia padėti. Papasakojau, kad mano žmona, tarp kitko, visapusiškai labai gera moteriškė, dažnai vadina mane psichu. Taip tas psichavimas nusibodo, kad buvau pasinešęs eit į psichiatrinę ligoninę gydytis, bet žmona neleido. Sako, gydymo dar nenusipelnei. Todėl ir atėjau čia pasitikrinti, ar tikrai esu psichas, nors gydymo dar nenusipelnęs.

-Už ką jus žmona vadina psichu?-pasidomėjo gydytojas.

-Kai tik kuriuo klausimu mūsų nuomonės skiriasi, tai aš jai ir psichas. Nepatinka šokių dešimtuko laida — aš psichas, nepatinka dainų dešimtukas –vėl psichas, vis psichas ir psichas.

Gydytojas pavartė kažkokius popierius ir pareikalavo glaustai atsakinėti į jo klausimus.

-Jūs žmoną mylite?

-Kaip tokios žmonos nemylėsi, žinoma, myliu.

-Svetimos moterys jus traukia?

-Moterys nelabai, traukia mergos. Ak, kad taip jaunystėje jos būtų tokios pusnuogės vaikščiojusios!

-Landsbergis patinka?

-Čia politika, reikia atsargiai, bet man nepatinka, net labai.

-Geriate?

-Alaus nemėgstu, bet degtinės per dideles šventes neatsisakau.

-Kaip vertinate Seimą?

-Niekaip nevertinu. Manau, kad jį reikia iš viso nuvertint ir nurašyt.

-Rūkote?

-Kadaise rūkiau, dabar mečiau.

-Ar labai patinka Brazauskas?

-Man visi valdžioj esantys komunistiniai aparatčikai labai nepatinka.

-Kaip miegate?

-Gerai miegu, tik prostata be reikalo naktimis vis pažadina.

-Kaip vertinate Lietuvos teismus?

-Tegul juos po mirties Dievas įvertins.

-Medžiojate?

-Daktare, argi aš panašus į žvėrelių žudiką?

-Ar pasitikite Lietuvos prezidentu Adamkumi?

-Tai kad prezidento kaip ir neturim, turim tik amerikoną Adamkų.

-Grybaujate?

-Kaipgi negrybausi! Geriausia baravykai. Ir džiovinam, ir marinuojam.

-Kuris metų laikas labiausiai patinka?

-Visi patinka, tik kad žiemos nebūtų tokios šaltos, kaip 1942 metais.

-Ką galėtumėt pasakyti apie specialiąsias tarnybas?

-Vieni nori, kad jos dirbtų, kiti nori, kad nedirbtų. Pastarieji galingesni,     tai jos ir nedirba.

-Kortomis lošiate?

-Vaikystėj luošdavom kiaules ir melagį, dabar nekortuoju.

-Ką galvojate apie dabartinę mediciną?

-Medicina gera, tik pinigų neturi.

-Bijote mirti?

-Dabar nebijau, bet kai mirtis priartės, tikriausiai bijosiu.

-Einate į bažnyčią?

-Buvo laikai, kad eidavau.

Dabar visko gerai neprisimenu, bet ilgokai daktaras dirsčiojo į kažkokius popierius ir klausinėjo, o aš susikaupęs stengiausi kuo teisingiau atsakinėti. Galiausiai pastūmė į šalį popierius, pasuko galvą į mane ir, žiūrėdamas tiesiai į akis, reziumavo:

-Kokių nors psichikos nukrypimų nuo normos nepastebėjau. Todėl esate joks psichas.Galiu net raštu patvirtinti. Bet gal geriau tegul žmona ateina pasitikrinti, gal ji kuo pati kvepia, tuo kitus tepa.

O kad nukrypimų man neatsirastų, prirašė kasdien nuryti po tris tabletes: ryte, per pietus ir vakare. Geriausia užgeriant vynu.

Nuotraukoje: „Linksmo sveikatos pasitikrinimo aštuoniasdešimtmečio proga” autorius, LŽS narys Adomas Subačius                                                           Ričardo Šaknio nuotr.

Piešinys „Abejingi medikai”       Aut. Vladimiras Beresniovas

Abejingi_medikai_II.jpg

 

 

Panašūs straipsniai