V. Andrejaičio pėdos po saule ir Petrašiūnų panteone

Sukako lygiai dveji metai, kai žinomas spaudos ir eterio žurnalistas, Kauno televizijos kūrėjas, LŽS Kauno apskrities skyriaus senjorų klubo MES pirmasis vadovas Vytautas Andrejaitis iškeliavo Amžinybėn. Buvę kolegos ir žurnalistikos senjorai kasmet birželio 16-ąją renkasi Petrašiūnų kapinėse, kurios priglaudė saujelę kūrybingo žemaičio kremuotų palaikų. Šešioliktoji diena – pasirinkta neatsitiktinai (žurnalistas po sunkios ligos mirė 2008 06 19), nes tą pačią mėnesio dieną jau šešeri metai į savo tradicinius renginius ateina dar 2004-ųjų vasario 16-ąją Vytauto Andrejaičio suburti senjorai.

MES klubo nariai, gerbdami kolegos atminimą, šiais metais planavo aplankyti Vytauto Andrejaičio gimtąjį kaimą, kurį dabar primena tik vienišas ąžuolas, Akmenės rajone. Tačiau dėl sunkmečio išvyką teko atidėti geresniems laikams. Tačiau tą dieną ne tik LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis į rankas paėmė vieną iš kelių a.a. V.Andrejaičio paliktų knygų „Pėdos po saule“. Pasak prisiminimų autoriaus , „ Tai ėjimas nuo vaikystės iki dabarties. Tai dokumentiniai puslapiai be chronologijos. Apie žurnalistinį darbą per 45-rius metus. Knygą skiriu Kauno televizijos 35-čiui ir buvusiems bei esantiems kolegoms“.

Paskutiniame knygos „Pėdos po saule“, išleistos 2003 metais, autorius Vytautas Andrejaitis parašė ir tokias eilutes: “Paskutinis taškas po paskutinio sakinio. Padedi jį ir atsidusti – darbas padarytas. Ar čia jau pabaiga? Šaindien taip. Rytoj užplūs naujos mintys ir gal vėl reiks sėsti prie rašomojo stato. Pagyvensim – pamatysim“. Ir žurnalistas Vytautas Andrejaitis dar rašė, redagavo, svajojo. Pradėjo ir nebaigė rašyti dar vieną savo atsiminimų knygą. Jo pradėtus darbus vis dar tęsia LŽS Kauno apskrities skyriaus žurnalistikos senjorų klubo MES nariai, vadovaujami pirmininko Vladimiro Beresniovo.

Nuotraukoje: Prie kolegos kapo Juozas Ruzgas (pirmas iš kairės), Jonas Dirsė, Vladimiras Beresniovas, Povilas Kaunas, Dalius Šulekauskas, Juozas Čiupaila, Stasys Dargis 

                                                                                                                                         Vido Mačiulio nuotr.

Panašūs straipsniai