LRT tarybos pirmininku išrinktas… Žurnalistikos riteris

Vidas Mačiulis

Alberto Švenčionio nuotraukaD.Radzevičius – jaunas, energingas, kupinas sumanymų, keliantis viešumon masinės informacijos priemonių veiklos ir jų santykių su valdžia problemas. Todėl aktyvų LRT Tarybos narį kolegos išsirinko savo pirmininku. Tokį sprendimą palankiai sutiko Lietuvos radijo gimtinės – Kauno žurnalistų bendruomenė

Mirus Gediminui Ilgūnui, Lietuvos radijo ir televizijos Tarybos pirmininku išrinktas Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos vadovas Dainius Radzevičius. Nuo 2008-ųjų pavasario jis buvo LRT tarybos, kurion delegavo Lietuvos meno kūrėjų asociacija, narys. Amžinąjį atilsį LŽS narys Gediminas Ilgūnas, buvęs rezistentas, politikas, istorikas, žurnalistas, Radijo ir televizijos tarybai vadovavo beveik dvejus metus.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdyba 2008-ųjų gruodžio pabaigoje įvertino LŽS vadovo Dainiaus Radzevičiaus veiklą. Už nuolatinį rūpestį žurnalistų socialinėmis garantijomis, jų kūrybine laisve, nepriklausomybe, etika, kauniečiai LŽS vadovui suteikė garbingą Žurnalistikos riterio vardą ir įteikė jam vardinį kardą.

LŽS Kauno apskrities skyrius ir visa žurnalistų bendruomenė linki Dainiui Radzevičiui įgyvendinti visus sumanymus, kad Lietuvos radijas ir televizija atliktų savo misiją, atsisakytų reklamos ir laidos nebūtų komercinės, bet tarnautų šalies žmonėms.

Pokalbį su naujuoju Tarybos pirmininku D.Radzevičiumi skaitykite mūsų svetainės „Kūrybos artelėje“. Interviu parengė „Kauno dienos“ žurnalistė, 2010 metų „Gintarinio parkerio“ laureatė Rūta Stankevičiūtė.

Nuotraukoje: LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius, 2008-ųjų pabaigoje priimdamas kauniečių tradicinę dovaną, skirtą Žurnalistikos riteriams, negalvojo, kad po pusantrų metų jam reikės prieš LRT rikiuoti negausią Tarybos kariauną…                                                                             

                                                                                                                        Alberto Švenčionio nuotrauka

Panašūs straipsniai