Su jubiliejumi, mūsų kūrybingoji Irena!

Violeta Liukaitienė

Irena Butėnaitė-Nagulevičienė, Jonavos rajono laikraščio “Naujienos” redaktorės pavaduotoja, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus narė, atšventė savo jubiliejinį pavasarį. Ją, kaip vėjas lakstančią redakcijos koridoriais, niekada neįtarsi esant jau šešiasdešimties. Graži, liekna, švytinti, elegantiška, pilna jėgų. Ir gyvenimiškos išminties, kuria noriai dalijasi.

 Energijos užtenka viskam – ir įvairiausiomis temomis rašomiems straipsniams, ir administraciniams reikalams, ir …poezijai. Irenos Būtėnaitės-Nagulevičienės kūrybos lentynoje – dvi poezijos knygos, jos rengti ir redaguoti poezijos bei fotografijos almanachai, leidiniai apie Jonavą, jos žmones. Irena dar ir Jonavos rajono poezijos klubo “Šaltinis” pirmininkė.

Kada suspėja, kai visi žinom, ką reiškia žurnalisto darbas? Ogi labai paprasta – Irena yra “vyturiukas”, pabundantis pusę penkių ryto, o kartais dar anksčiau. Tad ir “pričiulba” perdien net po keletą rašinių, išlaksto renginius, išbraido kaimo rasas, pabendrauja su žmonėmis. O iš šito bendravimo ir gimsta kūryba. “Padėjom lietuvišką žodį ant kelio – teeina”, – savo eilėraštyje rašo Irena. Ir tie jos žodžiai eina jau daug metų, skaitomi kitų, mylinčių lietuvišką gražų žodį.

Su prasmingu gimtadieniu LŽS narę Ireną Butėnaitę-Nagulevičienę sveikino ne tik artimieji, bendradarbiai – “Naujienų” laikraščio kolektyvas, bet ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus valdyba. 

Nuotraukoje: Daug sveikinimų ir linkėjimų buvo skirta žurnalistei ir poetei, Jonavos “Naujienų” redakcijos darbuotojai Irenai Nagulevičienė.

                                                                                                              Valerijaus Buklajevo nuotrauka

 

Panašūs straipsniai