LRT gali nelikti reklaminių laidų?

LŽS nario  Ričardo Šaknio nuotrauka Naujasis Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) tarybos vadovas, Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius žada siekti, kad visuomeninio transliuotojo eteryje neliktų reklaminių laidų.Mirus LRT tarybos pirmininkui, rašytojui, Kovo 11-osios Akto signatarui Stanislovui Gediminui Ilgūnui, surengti naujojo tarybos pirmininko rinkimai. Septyni iš dešimties tarybos narių balsavo už Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) pirmininką. Su naujuoju Radijo ir televizijos tarybos pirmininku Dainiumi RADZEVIČIUMI apie planuojamus LRT tinklelio pokyčius, reklamines laidas ir visuomeninio transliuotojo skaidrumą kalbėjosi “Kauno dienos” žurnalistė, LŽS narė Rūta STANKEVIČIŪTĖ.

– Tapęs naujuoju LRT pirmininku tiesiog tęsite buvusio vadovo darbą, ar galima tikėtis permainų?

– Permainų bus, bet ne dėl manęs. Taryba dar prieš rinkdama naują pirmininką daug diskutavo apie tai, ką reikėtų keisti. Užkulisių atskleisti nenoriu, bet galiu pasakyti, kad birželio pradžioje svarstysime strateginius klausimus, kurie daugelį metų nebuvo keliami. Iki šiol daugiau gilintasi į kasdienius reikalus. Taryba diskutuodavo apie laidas, ar gražiai koks nors vedėjas pašnekėjo, bet tai – ne strateginiai klausimai. Lauksime ir visuomenės nuomonės nauju Radijo ir televizijos tarybos elektroniniu paštu taryba@lrt.lt.

– Jūsų nuomone, ar LRT gerai lig šiol atliko visuomeninio transliuotojo misiją? Ar tinkamai atstovavo viešajam interesui?

– Seimo nariai ir Valstybės kontrolės komisija išvadose nurodo, kad LRT atlieka visuomeninio transliuotojo misiją, bet ar įmanoma ją vykdyti idealiai su dabartiniais finansiniais resursais? LRT finansuojama blogiausiai iš visų visuomeninių transliuotojų ES, įskaitant ir mūsų kaimynę Latviją, kuri dabar verčiasi daug sunkiau už mus. Nors ir skurdžiai finansuojami, mano akimis žiūrint, tikrai nesame blogiausi Europoje.

– Lietuvos radijo pirmoji programa, „Klasika”, „Opus 3” girdimi, o Lietuvos televizija rodoma trumpiau. Ar neplanuojate peržiūrėti transliacijų trumpinimo sprendimo?

– Jis jau peržiūrėtas. Nuo birželio 11 d. iki liepos 2 d. prašysime Telecentro dieną vėl transliuoti Lietuvos televiziją ir per analoginius siųstuvus, kad programas galėtų matyti ir tie, kurių namuose įrengtos paprastos antenos. Kol kas prašome atnaujinti transliacijas tik mėnesiui, nes negalime neparodyti futbolo varžybų, jeigu jau turime nusipirkę teises. Bet naktinių „Klasikos”, „Lietuvos radijo” transliacijų atnaujinti kol nėra galimybės.

– Prabilta ir apie LRT darbuotojų atlyginimų mažinimą. Kiek ir ar visiems darbuotojams šiemet mažės autoriaus atlyginimai?

– Atlyginimai LRT darbuotojams ir tarybai mažėjo ir pernai, ir šiemet, bet vien jų mažinimas – ne išeitis. Jau dabar dalies laidų minimalūs honorarų biudžetai, o kitos rengiamos apskritai be honorarų. Tačiau peržiūrėsime LRT struktūrą, kiek, kokių skyrių ir padalinių reikia. Čia dar yra rezervų. Galbūt atsisakysime kai kurių techninių paslaugų.

– Viešojoje erdvėje sklando nuomonė, kad iki šiol LRT tarybai vadovavo ne pirmininkas, bet LRT generalinis direktorius. Ar ketinate laikytis tvirtesnės pozicijos?

– Bent jau man direktorius niekada tiesiogiai nevadovavo ir aš tikiuosi, kad dauguma tarybos narių visada priiminėjo sprendimus savarankiškai. Tačiau tokia nuomonė kartais galėjo susidaryti, nes viešuose tarybos posėdžiuose gana dažnai ir daug kalbėdavo generalinis direktorius. Jam ir klausimų daugiausiai tekdavo. Jis turi vadovauti administracijai ir visam LRT aparatui, o kartais stebėtojams iš šalies galėjo atrodyti, kad tarybai vadovauja direktorius. Šis įspūdis po truputį turėtų dingti.

– Ar turite užmojų didinti LRT veiklos skaidrumą. Jeigu taip, kokiomis priemonėmis to sieksite?

– Kartais kyla klausimų dėl LRT transliuojamų socialinių projektų, kodėl remiami vieni projektai, bet už dyką netransliuojamos kokios nors kitos socialinės reklamos, svarstoma, ar nėra protegavimų. Taryba bendru sutarimu pasiūlė administracijai ieškoti priemonių, kaip skaidriai ir aiškiai atrinkti tokius projektus. Visuomenė turi žinoti, kiek per tokius projektus buvo surinkta pinigų ir kam jie panaudoti.

– Tarybos nariai verčiami priimti sprendimus dėl reklaminių laidų įtraukimo į tinklelį. Ar galime tikėtis, kad tokių laidų visuomeninio transliuotojo eteryje neliks?

– Mano svajonė – visuomeninis transliuotojas, nepriklausantis nuo jokių komercinių projektų ir tik vykdantis savo misiją. Jeigu būtų įvestas abonentinis mokestis ar rastas kitas skaidrus ir tinkamas finansavimo mechanizmas, galėtume atsisakyti komercinės reklamos.

– Ar, jūsų nuomone, LRT pateikia pakankamą nuomonių ir požiūrių įvairovę?

– Dėl radijo klausimų nekyla, tačiau televizijoje nuomonių įvairovės kartais atrodo, kad trūksta. Būtų gerai, jeigu pavyktų radijo praktiką priartinti prie televizijos. Iš tiesų čia labiau trūksta ne nuomonių, bet laidų su skirtingais vedėjais. Kartais pasigirsta nuomonių, kad LRT eteryje dominuoja keli žurnalistai, neužtikrinama galimybė platesnėms diskusijoms.

– Kokių trūkumų matote LRT programų tinklelyje?

– Didžiausias iššūkis ir problema dėliojant tinklelį yra būtinybė surasti erdvių, kuriose galėtų susitikti ir diskutuoti skirtingų visuomenės grupių atstovai. Turėtume konsoliduoti visuomenines, politines ir pilietines iniciatyvas bendruose forumuose. Didžiausia blogybė yra ta, kad trūksta naujos originalios produkcijos. Tenka kartoti archyvines laidas, nes trūksta pinigų naujoms kurti.

– Apskritai kokie, jūsų manymu, šiame poste laukia didžiausi iššūkiai?

– Didžiausias iššūkis – išspręsti finansavimo klausimą. LRT taryba, tvirtindama savo strateginius planus, ir administracija, planuodama tinklelius, turėtų žinoti savo biudžetą bent prieš metus.

– Atrodo, esate pakankamai užsiėmęs žmogus. Ar pavyks suderinti visas pareigas?

 Šios pareigos, nors ir visuomeninės, įpareigoja tinkamai organizuoti tarybos darbą, atstovauti LRT įvairiose organizacijose ir renginiuose, todėl teks kai ko atsisakyti. Nuo vasaros pradžios atsisakysiu tiesioginės žurnalistinės veiklos, mažiau skaitysiu paskaitų. Bet Žurnalistų sąjunga liks mano pagrindinis darbas.

Naujasis Lietuvos radijo ir televizijos  Tarybos pirmininkas Dainius Radzevičius gerai žino LRT  darbo trūkumus, tačiau ar   pavyks  juos su  ištaisyti? Vienas lauke – ne karys…

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

Gyvenimas yra labai trumpas…

Gyvenimas yra labai trumpas. Mes tai kartojame, apie tai kalbame, tačiau giliai neišgyvename, neaprėpiame. Regis, viskas gerai ir…