Iš praeities – į ateitį

Laimonas Inis

L.jpgAtkurtoji XXVII knygos mėgėjų draugija, vadovaujama kaunietės Dalios Poškienės, gražiai puoselėja knygos kultūros paveldą ir tęsia savo pirmtakių tradicijas. Išleistas ketvirtasis XXVII knygos mėgėjų metraštis (40,5 spaudos lankų), kurį redagavo žinomas rašytojas ir žurnalistas Laimonas Inis. Iš 527 egzempliorių, vienas, pažymėtas 90-uoju numeriu, padovanotas LŽS Kauno apskrities skyriui. Kauniečių žurnalistikos senjorų klubo MES narių susibūrime ketvirtąjį Metrašt pristatė Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungų narys Laimonas Inis:

„Prieškario Lietuvoje buvo gausu įvairių organizacijų ir draugijų. Visas jas ištiko vienas ir tas pats likimas – 1940 metais buvo likviduotos ir, regis, visiems laikams turėjo būti pamirštos. Bet taip neatsitiko. Štai 1993 m. Kaune susibūrę knygiai, kolekcininkai, spaudos istorikai, bibliotekininkai atkūrė prieškaryje veikusią XXVII knygos mėgėjų draugiją. Vienas iš reikšmingiausių jos darbų – knygų leidybos tradicijos tęsimas. Pakartotinai išleisti Metraščio I ir II tomai, taip pat naujai parengta III knyga, o štai dabar rankose turime solidų IV „Knygos mėgėjų metraščio“ tomą.Sudarytoja D.Poškienė, išleido XXVII knygos mėgėjų draugija ir „Naujojo lanko“ leidykla.

Naujame Metraštyje skelbiami Draugijos narių, mokslininkų, knygos puoselėtojų ir kolekcininkų straipsniai, nagrinėjantys lietuviškos knygos, spaudos, bibliotekų istoriją, pasakojantys apie žymius bibliofilus, asmenines kolekcijas, sovietmečio savilaidos tyrinėjimus, spausdinami archyviniai dokumentai ir kita. Tome daugiau kaip 30 rašinių, gausu iliustracijų. Kuo gali būti naudinga ši knyga ne tik knygiams, kolekcininkams, bet ir plačiajai visuomenei? Mano galva svarbūs keli aspektai.

1. Mokslo tyriamasis. Pirmą kartą mūsų literatūroje taip plačiai ir išsamiai aptariama ir tyrinėjama teisininko, poeto, visuomenės veikėjo Petro Roizijaus veikla ir teisynai, XX a. Pirmosios pusės Kauno spaustuvių, XV – XVII a. Vilniaus vienuolynų ir privačių bibliotekų istorija (prof. V. Andriulio, dr. E. Vaitkevičiūtės, prof. dr. V. Žuko, A. R. Čaplinsko straipsniai).

2. Istoriografinis. Aptariama šv. Brunono Bonifaco ikonografija Pažaislio vienuolyno freskose, Lietuvos pašto ženklų istorija, išeivijos kultūrinė veikla (autoriai dr. L. Šinkūnaitė, L. Veržbolauskas, D. Dapkutė).

3. Bibliografinis. Z. Keručio, B. Butkevičienės, A.Burkaus, E.Borutaitės – Makariūnienės, D. Akstino rašiniai apie žinomą ir nežinomą advokatą Tadą Vrublevskį, brolius Biržiškas, Vytautą Kazimierą Jonyną, Kazį Borutą, Kazį Inčiūrą.

4. Bibliofilinis. Atveriamos bibliofilų ir kolekcininkų saugyklų ir kaupyklų slaptosiosios durys ir visuomenei parodomos vertybės, kurių nėra net didžiausiose pasaulio bibliotekose ar muziejuose (akad. A. Buračo, V. Staniulio, D. Akstino, H.Kebeikio, K. Varnelio kolekcijos).

5. Išliekamasis. Knygoje skelbiami rašiniai ateityje galės būti vertingi knygos istorijos tyrinėtojams, spaudos darbuotojams, nes tai žinių, tyrinėjimų, faktų ir dokumentų savotiška kaupykla.

Pirmasis knygos pristatymas įvyko Vilniuje, Nacionaliniame muziejuje. Dalyvavo knygos mėgėjų draugijos nariai, straipsnių autoriai, Lietuvos universitetų asociacijos narės, Vilniaus ir Kauno kultūros visuomenė. Jaudinančią kalbą pasakė Draugijos garbės narys poetas Justinas Marcinkevičius. Knygai atvertas kelias į gyvenimą.“ Metraščio sutiktuvės Kaune – balandžio 27 d. 16 val. M. K. Čiurlionio muziejuje, Vilniuje – LR Seime, gegužės 7 d.

Rašytojas ir žurnalistas Laimonas Inis ketvirtąjį Metraštį pristato LŽS Kauno skyriaus senjorų klube MES.

Vladimiro Beresniovo nuotrauka

Panašūs straipsniai