Ne ŽEIT, o teismas sprendžia turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos inf.

Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas – ar galiu asmeniui padarius pažeidimą dėl to kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą? Kompetencijos įvertinti patirtą turtinę ar neturtinę žalą ir įpareigoti ją atlyginti ŽEIT neturi.Pagal Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtintą kompetenciją žurnalistų etikos inspektorius, nustatęs pažeidimą, gali:

* įspėti viešosios informacijos rengėją (skleidėją), už visuomenės informavimo priemonių turinį atsakingą asmenį apie pastebėtus Visuomenės informavimo įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti;

* reikalauti, kad viešosios informacijos rengėjas (skleidėjas) nustatyta tvarka paneigtų paskelbtą tikrovės neatitinkančią informaciją, žeminančią asmens garbę ir orumą ar kenkiančią jo dalykinei reputacijai, teisėtiems interesams, arba sudarytų asmeniui galimybę pačiam atsakyti ir paneigti tokią informaciją;

* teikti duomenų valdytojui, duomenų tvarkytojui nurodymus, rekomendacijas ir taikyti kitas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytas priemones.

 Jeigu manote, kad patyrėte turtinę ar neturtinę žalą, dėl to derėtų kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą su ieškiniu ir reikalauti atlyginti žalą civilinio proceso tvarka.

 

Panašūs straipsniai