Dėl ko ŽEI tarnyba ir VIE komisija yra skirtingos organizacijos?..

ŽEIT informacija

 

Su žiniasklaida nesusiję piliečiai, net ir žurnalistai neretai  kreipiasi ne į tą tarnybą, kuri jiems reikalinga, nes nežino tikrųjų Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir Visuomenės informavimo etikos komisijos funkcijų.

Primename, kuo šios institucijos skiriasi ir kokiais klausimais į kurią reikia kreiptis.

 

Žurnalistų etikos inspektorius yra valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos. Tai numato Visuomenės informavimo įstatymo 49 straipsnis. Nagrinėja skundus dėl: visuomenės informavimo priemonėse pažeistos asmenų garbės ir orumo, teisės į privataus gyvenimo apsaugą, dėl asmens duomenų tvarkymo žurnalistikos, akademinės, meninės ar literatūrinės saviraiškos tikslais, dėl dezinformacijos ir neapykantos kalbos.

***

Visuomenės informavimo etikos komisija yra kolegialus Visuomenės informavimo etikos asociacijos sprendimus priimantis organas. Sprendimus ji priima pagal pagal Visuomenės informavimo įstatymo 461 straipsnio 3 dalyje numatytą kompetenciją. Nagrinėja skundus dėl profesinės etikos pažeidimų.

Panašūs straipsniai