Sveikiname! ,,Santaros” žurnalo redaktoriui ir leidėjui Romualdui Norkui paskirta A.Macijausko premija.

www.kaunozurnalistai.lt inf.

Iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą, publicisto ir leidėjo Antano Macijausko premija šiemet paskirta publicistui, redaktoriui, leidėjui Romualdui Norkui.

Iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą Antano Macijausko (1874-1950) vardo premiją 2008 metais įsteigė Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Biržų rajono savivaldybė.

 Premija yra skiriama už kūrybinius darbus atskleidžiančius žmogiškąjį orumą, švietėjiškos veiklos įprasminimą, ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai, pilietinės visuomenės ugdymą, valstybingumo ir tautinio identiteto įprasminimą (ugdymą), žodžio laisvės įtvirtinimą.

Vertinimo komisija, vadovaujama LŽS pirmininko pavaduotojos, VDU prof. Audronės Nugaraitės, 2023 metų Antano Macijausko premiją paskyrė buvusiam LŽS Kauno skyriaus valdybos nariui Romualdui Norkui. Kolega, 1989 metais Kaune įsteigęs Lietuvai ir išeivijai skirtą žurnalą ,,Santarą” , iki šiol jį vienas sėkmingai leidžia Vilniuje.

Jau penki dešimtmečiai, kai Romualdas Norkus yra nepavargstantis Lietuvos kultūrinės spaudos puoselėtojas, ryškų kūrybos pėdsaką palikęs ,,Nemuno” ir ,,Santaros” žurnaluose, kasmet leidžia ir kitų autorių parašytas vertingas knygas.

Antano Macijausko vardo 1000 eu premija ir S.Makaraičio sukurtas laureto medalis žurnalistui, redaktoriui, leidėjui Romualdui Norkui bus įteikta rugpjūčio 5-ąją,šeštadienį, 11 val.  Biržų pilies kieme (Radvilos g. 3) tradicinės miesto šventės ,,Biržai – sostinė mano” metu.

 

Garbingos A. Macijausko premijos laureatai: Indrė Makaraitytė (2008), Vitalija Morkūnienė (2009), Juozas Šalkauskas (2010), Jūratė Ablačinskaitė (2011), Daiva Grikšienė (2012), Romas Sadauskas-Kvietkevičius (2013), Algirdas Vladislovas Butkevičius (2014), Virginijus Savukynas (2015), Vaiva Lanskoronskytė-Stanienė ir Ignas Stanys (2016), Biržų krašto žmonės (2017), Živilė Kavaliauskaitė (2018), Lilija Valatkienė ir Vytautas Jonas Juška (2020), Vytautas Žeimantas (2021), Edmundas Ganusauskas (2022).

 

Panašūs straipsniai