Kolega Jonas Laurinavičius, sulaukęs garbingo amžiaus, yra žurnalistas su … pliuso ženklu!

Nuoširdžiausius sveikinimus su 85-tuoju gimtadieniu šiandien, liepos 7-tąją Vilniun siunčiame Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos nariui Jonui Laurinavičiui.

Kolega – buvęs ilgametis laikraščio ,,Kaišiadorių aidai” redaktorius, LŽS Kauno apskrities skyriaus narys, apdovanotas medaliu ,,Už nuopelnus žurnalistikai”, kaunietišku ,,Gintariniu parkeriu”. Jonui Laurinavičiui, Kauno apskrities skyriui pristačius, Kaišiadorių rajonas jam suteikė Garbės piliečio vardą. Jonas –  pirmas šalies žurnalistas, kurį taip pagerbė ir įvertino visuomenė.

Palikęs Kaišiadoris ir persikėlęs sostinėn, kolega toliau rašė ir leido knygas, kurių jau yra nesuskaičiuojama daugybė.

 ,,Žmogus su nenutylančia plunksna rankose”, – taip žurnalistė Virginija Mačėnaitė buvo pavadinusi savo apybraižą apie Joną Laurinavičių. Jis – kūrėjas su pliuso ženklu, nors jo epigramų knyga ,,Su minuso ženklu”… Iš šios knygos pateikdami kelias kolegos parašytas  mintis iš skyriaus ,,Su senatve už parankės”, linkime Jonui Laurinavičiui toliau būti sveikam, guviam, laimingam ir kūrybingam!

 

 

Valdžiukės galvosūkis

 

Kur dėti seną

Ir ligotą žmogų,

Jei gydyti jį

Ekonomiškai

Neapsimoka?!

 

                                                                                                 Nepagydoma liga

                                                                                         

                                                                                                  -Tai kiek ligų

                                                                                                Tie daktarai surado?

                                                                                                -Tik vieną…

                                                                                                Ji vadinasi

                                                                                                 90 metų!

 

Senatvės kuriozai

 

Ateina toks laikas –

Turi susitaikyti:

Žiūri į priekį,                                                                                  

O matai praeitį.

 

                                                                                                Bendrakeleiviams

 

                                                                                                Kad ir kiek važiuotum –

                                                                                                Ilgai ar trumpai,

                                                                                                Paskutinė stotelė –

                                                                                                Kapai…

 

 

Dailininko, LŽS nario Vladimiro Beresniovo (VLABER) piešiniai

 

Panašūs straipsniai
Rodyti daugiau

Gyvenimas yra labai trumpas…

Gyvenimas yra labai trumpas. Mes tai kartojame, apie tai kalbame, tačiau giliai neišgyvename, neaprėpiame. Regis, viskas gerai ir…