Tas laisvės nevertas, kas negina jos. Ačiū, kad kovojot už Lietuvą !

Dalia POŠKIENĖ, LŽS narė

XXVII knygos mėgėjų draugija, paminėjusi savo 30-ąjį gimtadienį​, kartu su LPKTS Kauno filialu surengė konferenciją ,,Kovos už Lietuvos Nepriklausomybę 1941 metų birželį.”

Renginyje dalyvavo iš Čikagos atvykęs  jauniausias Birželio sukilimo dalyvis Rimantas Dirvonis su dukra ir sūnumi. Jo prisiminimų bei aktualių pranešimų klausėsi LUMA Kauno skyriaus narės, Kauno TAU kultūros ir švietimo istorijos fakulteto klausytojai, Lietuvos šaulių sąjungos nariai.

Nuotraukoje: Rimantas Dirvonis ir Dalia Poškienė

 

Programoje  pristatytas dokumentinis filmas „1941 m. birželio sukilimas Kaune“. Jo kūrėjai  prof. Aleksandras Vitkus, Antanas Zinkevičius, dr. Raimundas Kaminskas. Filmo kopija įteikta garbiajam tautiečiui R.Dirvoniui, atvykusiam į Kauną iš JAV.   

Apie Birželio sukilimo reikšmę, filmo ir leidinio svarbą įprasminant istorinę atmintį kalbėjo V. Putvio-Putvinskio klubo prezidentas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius Stasys Ignatavičius. 

Nuotraukoje:prof. Aleksandras Vitkus

 

Organizatoriai parengė ir išleido aplanką  „1941 m. birželio 22 – 28 d. sukilimo ženklai ir vietos Kaune“ pagal dailininko-architekto piešinius. Įvadinio straipsnio autoriai – prof. Aleksandras Vitkus, Antanas Zinkevičius. Leidinio sudarytoja – D. Poškienė. 40 informatyvių piešinių, bylojančių apie sukilėlių būrimosi vietas, kovas papildyti išsamiais užrašais.

 

Konferencijos dalyviai susipažino su paroda „Laikom frontą”, skirta LPKTS Garbės pirmininko Antano Lukšos  100-mečiui. 

Nuotraukoje: Perpetua Dumšienė 

XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai yra Lietuvos žurnalistų Sąjungos nariai – Gediminas Zemlickas, Perpetua Dumšienė, Laimonas Inis, Vladimiras Beresniovas, Dalia Poškienė, kurie prisidėjo prie šios konferencijos rengimo. ​ 

 

Nuotraukos – dr. Raimundo Kaminsko

Panašūs straipsniai