SRTRF – nelikviduotas, o MRF – neįsteigtas! Kaip bus su žiniasklaidos rėmimu?

Vidas Mačiulis, SRTRF Tarybos pirmininkas

Šiandien buvo numatytas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo dalininkų, kurių yra dvidešimt vienas, nuotolinis posėdis. Deja, nebuvo kvorumo, nes dalyvavo vos devyni atstovai. Fondo direktorius Gintaras Songaila pažymėjo, kad svarstytinas klausimas yra aktualus, nes reikia pasirinkti vieną iš trijų variantą: SRTRF nuo 2024 metų likviduoti, jo veiklą sustabdyti ar tęsti suradus lėšų? Lietuvos Seimo nutarimu buvo panaikintas dvidešimt septynerius metus veikęs fondas, kuriam Vyriausybė šiems metams yra patvirtinusi finansavimą, o naujasis Fondas, kuris dar neįsteigtas, lėšų neturi.

 2023-čiųjų gegužės 1- ąją įsigaliojo balandžio pabaigoje Seimo priimtas įstatymas, pagal kurį bus steigiamas naujas juridinis asmuo „Medijų rėmimo fondas”. Iki birželio 1 d. turėjo būti įsteigtas ir įregistruotas MRF. Jau birželio vidurys, bet dar nieko nėra, kai jau naujasis fondas skirstys lėšas 2024 metams, Vadinasi,  vasaros pabaigoje būtina paskelbti naują medijų rėmimo konkursą, o Seimui patvirtinus ateinančių metų fiudžetą, paskirstyti geriausiems projektams rėmimo lėšas. Jeigu taip nebus padaryta, ateinančius metus žiniasklaida, ypač kultūrinė, pradės be pinigų, neturės už ką leisti laikraštį ar žurnalą?

Naująjį žiniasklaidos rėmimo modelį, kuriam pritarė ir pusė SRTRF dalininkų, daugelis ,,vartotojų” sutiko džiaugsmingai. ,,Medijų rėmimo fondo” steigėjai dabar yra tik trys, su Lietuvos kultūros ministerija priešakyje. Kai nedaug steigėjų, lengviau bus surengti posėdžius, bet visa kita – priklausys nuo to, kiek valstybės skirs pinigų naujajam fondui. SRTRF pastaraisiais metai gaudavo 2,5 milijono, kai konkurso paraiškose iš viso buvo prašoma daugiau kaip 6 mln. Naujojo fondo iniciatoriai kalbėjo, kad lėšos padidės N kartų. Puiku, tačiau kiek bebūtų  pinigų, juos ekpertams pasiūlius, tarybai patvirtinus laimėtojams, vėl bus nepatenkintų. Ir kaltinama … fondo administracija, kaip buvo iki šiol,  SRTRF vadovai konkursinių projektų nevertino ir jiems pinigų niekada neskirstė.

Viską sprendžia ekspertai ir tarybos nariai, kurie taip pat yra žmonės. Aš, kaip tarybos pirmininkas galiu nuoširdžiai patvirtinti, mūsų kadencijos metu nebuvo protekcijų, kaip ir mylimų ar nekenčiamų. Lėšos konkursantams buvo skiriamos tik pagal pateiktų projektų kokybę, realius įkainius, taip pat įvertinus jų tuometinę kūrybą.

Gaila, kad negalima atskleisti  konkursui pateiktų autorių ir  prastų projektų  dėl  jų kokybės ar nerealios sąmatos. Prieš kiekvieną naują konkursą rengdavome  konsultacijas, kuriose , keista, bet jose dalyvaudavo nedau tų, kuriems tai aktualu.

Dėkui trisdešimčiai buvusių SRTRF ekspertų, kurie dvejus metus ne tik profesionaliai išanalizuodavo (tą patį projektą atskirai vertindavo penki), bet ir paruošdavo geras įvertinimo ataskaitas.Linkiu, kad ir ,,Medijų rėmimo fonde” dirbtų tik profesionalai, suprantantys žiniasklaidą iš vidaus, o ne tik … leidinių skaitytojai, radijo klausytojai, televizijos žiūrovai…

 

Panašūs straipsniai