Žurnalistiniai prisiminimai. KIPRO PETRAUSKO ŠEIMA: NEŽINOMA PUSĖ

Vilius KAVALIAUSKAS, žurnalistas, kolekcininkas

Buvęs „Lietuvos aido“ redaktorius, išeivijos rašytojų ir žurnalistų sąjungų vadovas Aleksandras Merkelis kažkada man padavė kartoninę dėžę su popieriais ir pasakė: „Nori – išsirūšiuok“. Veiksmas vyko Great Necko miestelyje per 40 km nuo Niujorko.

Dėžės dugne radau ranka rašytų eilėraščių su 1944 metų data. Tuo metu A. Merkelis jau pabėgėliu gyveno Augsburge. Bet kas poetas? Netikėtai lapo kitoje pusėje suradau – Alė Sidabraitė.

Žmogaus tokia pavarde nebuvo – tai poetinė slapyvardė. Tikrasis vardas – Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė (1900-1986). Nuo 1928 – tai Kipro Petrausko žmona. 1942-ais Petrauskų paprašė išgelbėti žydų smuikininko dukrą Danutę Pomeranc. Kad geriau paslėptų, Petrauskai pasitraukė į kaimą, o Elena karo pabaigoje – į Austriją ir Vokietiją. 1947 metais ji grįžo su mergaite į Lietuvą ir atidavė tėvams.

Šis nostalgiškas „Alės Sidabraitės“ pasirašytas eilėraštis – iš tos mažai žinomos Petrauskų šeimos istorijos, kuri 1999-tais, jau po menininkų mirties, įvertinta „Pasaulio teisuolių“ vardu.

 

Panašūs straipsniai