Su jubiliejine gyvenimo vasara, kolege Virginija Bieliauskaite!

 2023-čiųjų birželio 1-ąją, ir dieną anksčiau, nenutilo telefono skambučiai. Buvę bendradarbiai,  draugai ir bičiuliai, tolimi giminaičiai, nes artimieji jau amžinybėje, sveikino Virginiją su aštuoniasdešimtuoju gimtadieniu.

 

Graži ir prasminga Lietuvos žurnalistų sąjungos narės gimimo diena, tiesa, paženklinta  dukterėčios Giedrės, artimiausios giminaitės ir globėjos staiga mirtimi.

Todėl visada kauniečių renginiuose dalyvaujanti žurnalistė, gegužės 13-tąją negalėjo būti Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos šventėje. Tada Kauno vicemeras Tomas Jarusevičius jubiliejaus proga Virginijai Bieliauskaitei neįteikė Burmistro Jono Vileišio žalvarinio medalio, kuris kolegės namus pasiekė tik jos gimimo dieną.

 

 Vilniaus universitete 1970 metais įgijusi žurnalistikos baigimo diplomą, Virginija  dešimt metų sostinėje dirbo Lietuvos radijo ir televizijos komitete, ruošė jaunimui skirtas radijo laidas. Grįžusi į gimtąjį miestą, žurnalistinį pėdsaką paliko Kauno radijo gamyklos laikraštyje ,,Banga“, kurį ji redagavo. Bankrutavus didžiausiai Lietuvos įmonei, kolegė triūsė ,,Kauno krašto“, ,,Europos“ laikraščių redakcijose, ,,Kaunas plius“ televizijoje.

Dirbdama Kauno leidybos ir poligrafijos centre, rengė teminius puslapius Lietuvos visuomeninio ir politinio gyvenimo klausimais laikraščiams ,,Anykščių šilelis”, ,,Penktadienio Žemaitija”, ,,Naujasis Gėlupis”.

 LŽS narė Virginija Bieliauskaitė ,,Judex” leidybos centre baigė  žurnalistinę karjerą, tačiau nenutraukė ryšių su savo profesine ir kūrybine bendruomene. Kolegė vis parašydavo mūsų svetainei www.kaunozurnalistai.lt, kol ,,neatitarnavo” jos kompiuteris, tačiau tai ne  problema…

 

Ilgiausių metų, Ilgiausių, Virginija!

Panašūs straipsniai