AMŽINĄJĮ ATILSĮ. LEOPOLDAS ROZGA (1945 11 15 – 2023 05 26)

Akmenės ,,Vienybės” laikraščio redakcija

Sudie, mūsų Redaktoriau

Žydintį pavasario metą, gegužės 26-osios naktį, užgeso Akmenės krašto patrioto, rajono Garbės piliečio, žurnalisto, kraštotyrininko Leopoldo ROZGOS gyvenimo šviesa. Netekome iškilios asmenybės, kurio aštrus ir aktualus publicistikos žodis padėjo susivokti permaininguose gyvenimo procesuose. Atgimimo Sąjūdžio metą „Vienybės“ laikraštyje spausdinti Leopoldo Rozgos straipsniai ugdė tautinę savimonę. Jo plunksnai priklauso ciklas rašinių apie kovų už Lietuvos Nepriklausomybę dalyvius, kilusius iš Akmenės krašto; ciklas rašinių apie tremtinius ir politinius kalinius; publikacijos apie laiko užmarštin nuėjusius kaimus; apie dvarų kultūros pėdsakus; apie Lietuvos šviesuolius, kilusius iš Akmenės krašto; apie kultūros, švietimo sąsajas su žmogaus dvasinėmis vertybėmis.

Leopoldas Rozga gimė 1945 m. lapkričio 15 d. Mažeikių rajone, Žemalėje. Po vidurinės mokyklos ir tarnybos sovietinėje armijoje dirbo Skuodo rajono radijo laidų redaktoriumi. Baigė Vilniaus universitetą, įgydamas žurnalisto kvalifikaciją. Nuo 1975 metų dirbo Akmenės rajono laikraštyje „Vienybė“: redaktoriaus pavaduotoju, 35-erius metus buvo laikraščio redaktorius. 2016 metų sausio 8 dieną jis baigė darbo biografiją ir išėjo į užtarnautą poilsį, atsidėjo kūrybiniam darbui.

Per keturis darbo dešimtmečius Akmenės krašte žurnalistas Leopoldas Rozga sukaupė gausybę kraštotyros faktų ir juos panaudojo rašydamas knygas. Jis yra išleidęs knygas:

„Akmenė. Kraštas ir žmonės“, „Akmenė. Žemgalių žemė,“ „Naujoji Akmenė. Sakmė apie miestą“, „Papilė. Širdyse ir likimuose“, „Akmenės statybinių medžiagų kombinatas Mūsų prisiminimuose“, „Akmenės krašto kaimų biografijos“ ir dar keletą kitų. Žurnalistas L. Rozga yra vienas iš aktyviausių monografijos „ Papilė“ autorių. Jis daug energijos atidavė S. Daukanto ir Akmenės krašto muziejams įkurti.

Už ilgametį ir kūrybišką darbą Leopoldas Rozga apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“, P. Bugailiškio premija, Lietuvos žurnalistų sąjungos V. Gedgaudo publicistikos premija, Akmenės savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“, už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, L. Rozga apdovanotas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“. Savivaldybės taryba 2016 metų vasario 15 dienos sprendimu žurnalistui, kraštotyrininkui, visuomenės veikėjui Leopoldui Rozgai suteikė Akmenės rajono Garbės piliečio vardą.

Prieš metus, tokį pat žydintį metą, netikėta mirtis amžinybėn išsivedė Leopoldo ir Birutės dukrą psichologę Rūtą Navardauskienę. Ši netektis sunkiai prislėgė tėvus. Neatgavęs jėgų susitaikyti su dukros mirtimi, kelią žemėje baigė Leopoldas.

Ir mums sunku susitaikyti su nauja mirties žinia. Labai liūdime. Mąstome apie gražius ir prasmingus dešimtmečius, kai buvome kartu ir šalia prie sraunios gyvenimo upės. Tu, Leopoldai, palikai mus krante ir išėjai į ten, kur rausvėja mėlynos kalnų viršūnės… Sudie, mūsų Redaktoriau!

Vienybiečiai

Panašūs straipsniai