Tai mano teisininis ir civilizuotas kelias…

Virginijus Savukynas, LŽS narys, 2023 m. V.Kudirkos ir P.Babicko premijų laureatas

 

Mūsų teisė kritikuoti valdžią turi būti apginta. Lietuvos Respublikos Konstitucija suteikia visiems teisę turėti savo nuomonę ir kritikuoti valdžią. Konstitucijoje aiškiai teigiama, kad už valdžios kritiką negali būti persekiojamas nė vienas pilietis.

 

Tai labai svarbios nuostatos, kurios turi būtų ne vien deklaratyvios. Jos turi realiai veikti. Kitaip negalėtų dirbti nė vienas žurnalistas. Kitaip nebūtų demokratijos ir žodžio laisvės.

 

Šiemet LRT etikos kontrolierės priimtas sprendimas dėl mano neva padaryto LRT etikos kodekso pažeidimo kritikuojant ministrės elgesį taip pat pastarąjį palaikęs LRT Tarybos sprendimas sukėlė dar daugiau abejonių dėl teisės dirbti savo darbą, puoselėti savo profesiją bei reputaciją ir, svarbiausia, dėl mano, kaip žmogaus ir piliečio, teisės reikšti savo nuomonę.

 

Visuomenės reakcija į šią istoriją parodė, jog ir jai yra daug neaiškių klausimų. Kokios Lietuvos Respublikos piliečio ir žurnalisto laisvės ir teisės? Kas ir kaip jas gali riboti? Todėl šiandien aš, padedamas advokatų, kreipiausi į teismą dėl mano pažeistų teisių gynimo.

 

Teismo prašau panaikinti LRT etikos kontrolierės bei LRT Tarybos sprendimus mano atžvilgiu. Tai teisinis ir civilizuotas kelias, kurio metu bus sprendžiami šie svarbūs klausimai.

 

Alberto Švenčionio nuotraukoje: 2023 metų Vinco Kudirkos ir Petro Babicko premijų laureatas Virginijus Savukynas, kuris savo garbę ir orumą pasiryžęs  apginti teisme

 

Panašūs straipsniai