Mūsų šventės aidai (VIII). Su Garbės ordinu ir knyga ,,Ar paveldimas pilietiškumo genas?“

Perpetus DUMŠIENĖ, LŽS ir NŽKA narė

Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos narė Perpetua Dumšienė XXX Spaudos baliuje buvo apdovanota Garbės ordinu. Kaunietė padėkojo už jos kūrybinio darbo įvertinimą ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriui padovanojo tik ką išleistą savo naują knygą ,,Ar paveldimas pilietiškumo genas?“ , kurią pati ir pristato.

 

Kai reikėjo sukurti šiai knygai pavadinimą – savo vidiniam konkursui pateikiau du variantus. Pirmasis variantas buvo Su Mirtim teko žaisti šachmatais. Šiuo pavadinimu norėjau palyginti pagrindinio personažo labai sudėtingą gyvenimą sunkiai šachmatų partijai, nes gyvenime ir prie šachmatų lentos buvo mirtinai pavojingų priešininkų. Vėliau šį pavadinimą palikau tik vienai skyriaus „Nematomas frontas” istorijai. Šios istorijos pagrindas – 1945 metų šachmatų partijos su vadinamu Rainių budeliu Petru Raslanu …

 

Pačios knygos istorijos man suformavo daugiau reikšmių turintį pavadinimą – Ar paveldimas pilietiškumo genas? Rašydama, lygindama faktus pradėjau pastebėti — kaip per laikmečio išbandymus iš kartos į kartą keliauja vertybės, kurių laikydamasis žmogus sugeba būti istorijos dalyviu, sugeba priešintis nepalankioms istorinėms aplinkybėms.

 

Mintyse pavadinau šias personažo savybes „pilietiškumo genu”. Atskirose istorijose ėmiau įžvelgti visų dalyvių gyvenimo ir likimo linijų bendrus ryšius, jų, tarsi šachmatų figūrų, išsidėstymą epochos likiminių žaidimų lentoje, jų pastangas būti aktyviais istorinių įvykių dalyviais ir kartu nenusikalsti savo principams, neišduoti savo vertybių sistemos.

 

Ši dokumentinės publicistikos knyga siekia papasakoti pilietinio pasipriešinimo istorijas. Dokumentiniame pasakojime persipina istoriniai faktai, archyvinė medžiaga, autentiški pasakojimai. Apjungiamos kelių kartų istorijos. Pereiname praeitį, kad geriau suprastume dabartį. Atskiri knygos skyriai – „Su mirtim teko žaisti šachmatais”, „Ar paveldimas pilietiškumo genas?”, „Didžiosios ir asmeninės istorijos sankirtos”, „Dokumentinė ir truputį detektyvinė istorija” — buvo publikuoti Čikagoje leidžiamo „Draugo” priede „Kultūra”, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus, Marijampolės Kriaučiūno bibliotekos internetiniuose puslapiuose, XXVII knygos mėgėjų draugijos „Metraštyje”.

 

Jeigu kas manęs paklaustų – koks, mano manymu, yra šios knygos tikslas, tai atsakyčiau netiesioginiu pasakojimu apie ąžuolus. Lietuvoje yra toks mokslininkas ir praktikas Juozas Girinas, kuris skiepija paprastus ąžuoliukus senųjų ąžuolų klonais – tų garsiųjų, vardinių, nes jie yra matę daug sukrėtimų ir istorijos dramų, tad yra atsparūs. Girinas tiems jauniems eiliniams ąžuoliukams įskiepija tų senųjų ąžuolų tvirtybę. Jeigu yra ąžuolų įskiepiai, tai kodėl negalėtų būti ir istorijų įskiepių? … 

 

Knyga gausiai iliustruota. Daug autentiškų dokumentų ir nuotraukų. Renkant medžiagą teko padirbėti Lietuvos ypatingajame archyve, muziejuje, bibliotekų senų ir retų spaudinių skyriuose, privačiuose archyvuose. Knygai iliustruoti savo fondų nuotraukas atsiuntė Lietuvos sporto muziejus, Marijampolės kraštotyros muziejus. Galima rasti tikrai unikalių dokumentų.

Ši dokumentinės publicistikos knyga skiriama Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos įkūrimo šimtmečiui.

 

LŽS nario Alberto Švenčionio nuotr. iš kauniečių Spaudos baliaus

Panašūs straipsniai